کار کنان اداری دبیرستان طوبی

 

نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

میزان خدمت در دبیرستان طوبی

عابدین نیا

مدیر

کارشناسی (ادبیات فارسی)

18سال

حسنی

معاون (1)

کارشناسی (الهیات )

11سال

سید رضایی

معاون (2)

کارشناسی (شیمی )

10 سال

الله وردی

معاون آموزشی

کارشناسی (تکنولوژی )

28 سال

سمیعی

متصدی امورامتحانی

کاردانی (کامپیوتر )

10سا ل

رمضانی

مسول بایگانی

کارشناس (علوم اجتماعی)

12 سال

نعمتی

مشاور تحصيلي و تربيتي  

کارشناس (مشاوره وراهنمایی)

15 سال

شیروانی

مربي امور تربيتي

کاردانی (امورتربیتی)

20سال

محمدپور

معاون پرورشي و تربيت بدني

کارشناس (آموزش وپرورش ابتدایی)

7سال

همتی

مسول سایت

کارشناس( نرم افزار)

10سال

موسوی

مسول آزمایشگاه

کارشناس (شیمی)

19سال

عباسپور

مسول کتابخانه

کارشناس الهیات

14سال

دبیران دبیرستان طوبی

دبیر ان ادبیات وزبان فارسی

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

میزان خدمت

حق پرست

کارشناسی (ادبیات فارسی )

15سال

سعادتی

کارشناسی (ادبیات فارسی )

18سال

فیروزی

کارشناسی (ادبیات فارسی )

12 سال

آقایی

کارشناس ارشد (ادبیات فارسی )

16سال

مرادی

کارشناسی (ادبیات فارسی )

13سال

دبیر درس تاریخ وجغرافی

 

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

میزان خدمت

رضایی

کارشناس (تاریخ )

12سال

عباسی

کارشناس (جغرافی )

10سال

اکبری

کاردانی (جغرافی )

17سال

 

 

 دبیران دینی و منطق

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

19سال

کارشناس(الهیات )

کاظمی

16سال

کارشناس(الهیات )

ابطحی

18سال

کارشناس(ادبیات عرب )

عسگری

22سال 

کاردانی (ادبیات عرب )

داودی

 دبیران ریاضی 

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

13سال  

کارشناسی (ریاضی کاربردی  )

باغ شیخی

21سال

کاردانی (ریاضی )

احمدی

12سال

 

کارشناسی (ریاضی محض )

شرفی

19سال

کارشناسی ارشد(ریاضی محض )

زواره

22سال

کاردانی (ریاضی )

قدمی

18سال

کارشناسی(ریاضی محض )

عطوف

دبیران زبان خارجه

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

19سال

کارشناسی (زبان انگلیسی)

افضلی

19سال

کارشناسی ارشد (زبان انگلیسی )

نادمی

6سال

کارشناسی (ادبیات فرانسه)

یزدانیان

15سال

کارشناسی (زبان انگلیسی)

فرحپور

دبیر زمین شناسی

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

25سال

کارشناسی (زمین شناسی )

رضایی

دبیران شیمی

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

21سال

کارشناسی (شیمی محض )

احمدی

22سال

کارشناسی(شیمی کاربردی )

مجیدی

15سال

کارشناسی(شیمی آلی)

بقایی

18سال

کارشناسی(شیمی آلی )

فاطمی

21سال

کارشناسی(شیمی محض )

نریمان

دبیران عربی 

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

18سال

کارشناسی(ادبیات عرب )

معمارباشی

19سال

کاردانی(الهیات )

فدایی

23سال

کارشناسی (ادبیات عرب )

باقری

15سال

کارشناسی ارشد(الهیات )

ملکی

دبیران علوم اجتماعی

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

19سال

کارشناسی (علوم اجتماعی)

ملایی

12سال

کارشناسی (علوم اجتماعی)

حمیدی

23سال

کارشناسی (علوم اجتماعی)

علوی

دبیران فیزیک

 

میزان خدمت

میزان تحصیلات

نام خانوادگی

18سال

کارشناسی (فیزیک)

فضل الهی

12سال

کارشناسی ارشد (فیزیک)

فضلی

19سال

کارشناسی (فیزیک)

الهی

13سال

کارشناسی (فیزیک)

نادری

18سال

کارشناسی (فیزیک)

حیدرزاده

دبیران تربیت بدنی وآمادگی دفاعی

 

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

میزان خدمت

محمد پور(دبیر تربیت بدنی )

کارشناس (آموزش وپرورش ابتدایی)

7سال

الله وردی (دبیر آمادگی دفاعی )

کارشناسی (تکنولوژی )

28 سال

جعفرزاده(دبیر تربیت بدنی )

کارشناسی (تربیت بدنی )

11سال

 

کارکنان غیر آموزشی دبیرستان

 

نام خانوادگی

میزان تحصیلات

میزان خدمت

فدوی

دیپلم

19سال

محمدی

دیپلم

15سال

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم دی 1388ساعت 17:38  توسط شیما  | 

مقدمه

در نیم قرن اخیر ،شیوه های مدیریت ورهبری در نظام های آموزشی ،دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است طرح نظرها واندیشه های جدید ومتفاوت از سوی صاحب نظران رشته های مدیریت وآموزش وپرورش از یک سو ،ونیاز به بهبود کیفی عملکردهاونتایج آموزش وپرورش از سوی دیگر،ضرورت واهمیت تحول ودگرگونی تکنولوژی ومدیریت آموزشی رابر گردانندگان نظام های آموزشی آشکار کرده است.امروزه ،تقریبا در همه نظام های آموزش وپرورش ريا،نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش وباز آموزی معلمان ومدیران آموزشی وترویج وبه کار گیری روش های موثر آموزش مدیریت ملاحظه می شود.

در نظام آموزشی ما،غالباسعی بر آن است که مدیریت ورهبری از طریق اعمال ضوابط و مقررات صورت گیرد.به جای تکیه بر تحقیق ودستیابی به چار چوب های نظری هدایت کننده عمل ،به تدارک وتدوین روش ها ورویه های استاندارد برای فعالیت های آموزشی وپرورشی تاکید می شود.این گونه ضوابط ،مدیران رادر مقام انجام کارهایی قرار می دهد که باید انجام دهند،ولی اگر مدیران آموزشی برای انجام وظایف رهبری ومدیریت تربیت شوند واز مبانی فکری یا چار چوب نظری معتبری بر خوردار باشند ،در این صورت ،برپایه شناخت وتشخیص خود ،خواهند توانست که در موقعیت های عملی چه می توانند انجام دهند وچگونه می توانند وظایف خود را بهتر وموثرتر انجام دهند ..امروزه به ویژه در امر آموزش وپرورش ،نیاز به مدیران ورهبرانی است که نه فقط در امر تعلیم وتربیت مجرب وصاحب نظر باشند ،بلکه در تشخیص مسایل ومشکلات اداری وساز مانی نیزدقت و مهارت داشته باشند.مدیر ورهبر آموزشی علاوه بر دانایی وتوانایی درزمینه های فنی وانسانی کار خود ،باید بتواند وظایف آموزش وپرورش ورهبری ومدیریت آن را در یک زمینه کلی اجتماعی-فرهنگی-سیاسی-اقتصادی ملاحظه کند .به عبارت دیگر ،علاوه برمهارت های فنی وانسانی ،دارای مهارت ادراکی  باشد . مهارت فني: يعني توانايي به كاربردن دانش، روش و تكنيك و وسايل لازم براي اجراي وظايف خاص كه از راه تجربه، آموزش و تعليم بدست آمده است.

1- مهارت فني يعني دانايي و توانايي در انجام دادن وظايف خاص كه لازمه آن ورزيدگي در كاربرد فنون و ابزار ويژه و شايستگي عملي در رفتار و فعاليت است. مهارت‌هاي فني از طريق تحصيل، كارورزي و تجربه حاصل مي‌شوند. مديران معمولاً اين مهارت‌ها را طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي فرا مي‌گيرند نظير دانش، فنون و روش‌هاي برنامه‌ريزي،‌ بودجه‌بندي، كنترل، حسابداري، امور مالي، كارگزيني كارپردازي و غيره ويژگي بارز مهارت، فني آن است كه به بالاترين درجه شايستگي و خبرگي در آن مي‌توان دست يافت زيرا اين نوع مهارت دقيق، مشخص، داراي ضوابط عيني و قابل اندازه‌گيري است. از اين رو، كنترل و ارزشيابي آن، هم در جريان آموزش و هم در مرحله كاربرد و عمل آسان است. مهارت‌هاي فني مورد نياز مديران آموزشي،‌ ارزشيابي آموزشي،‌ راهنمايي آموزشي، فنون و روش‌هاي تدريس و فنون اداري و مالي آموزش و پرورش است. مدير آموزشي براي انجام وظايف خاصي كه دارد بايد از مهارت‌هاي فني كافي برخوردار باشد.

2- مهارت انساني يعني داشتن توانايي و قدرت تشخيص در زمينه ايجاد محيط تفاهم و همكاري و انجام دادن كار به وسيله ديگران، فعاليت مؤثر به عنوان عضو گروه، درك انگيزه‌هاي افراد و تأثيرگذاري بر رفتار آنان. مهارت انساني در نقطه مقابل مهارت فني است. يعني كار كردن با مردم در مقابل كار كردن با اشيا و چيزها. داشتن مهارت‌هاي انساني مستلزم آن است كه شخص بيش از هر چيز خود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، عقايد و افكارش برخوردار و روشن باشند، اعتماد به نفس داشته باشد، به ديگران اعتماد كند، به عقايد، ارزش‌ها و احساسات آنان احترام بگذارد، آنان را درك كند، از تأثير گفتار و كردار خويش بر ديگران آگاه باشد و بتواند محيط امن و قابل قبولي براي جلب همكاري ديگران فراهم سازد. مهارت‌هاي انساني به آساني قابل حصول نيستند و فنون و روش‌هاي مشخصي ندارند. امروز دانش‌ علمي در قلمرو روان‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي و مردم‌شناسي و تجربه و كارورزي در شرايط گروهي و اجتماعي، به طور غيرمستقيم زمينه دستيابي به مهارت‌هاي انساني را فراهم مي‌سازند. كنش و واكنش متقابل با مردم و حساسيت نسبت به انگيزه‌ها، انتظارات و رفتارهاي آنان كمك مي‌كنند تا شخص به مرور بتوانند علل و عوامل شكل‌دهنده رفتار افراد انسان را درك كرده راه و رسم كار كردن با مردم و اثرگذاري بر رفتار آنان را بياموزد. مدير آموزشي براي اينكه بتواند در شماره يكي از اعضاي مؤثر محيط آموزشي درآمده بين اعضاي تحت رهبري خود همكاري و تفاهم به وجود آورد، بايد به حد كافي از مهارت‌هاي انساني بهره‌مند باشد.

۳.مهارت ادراکی  يعني توانايي درك پيچيدگي‌هاي كل سازمان و تصور همه عناصر و اجزاي تشكيل‌دهنده كار و فعاليت سازماني به صورت يك كل واحد (سيستم) به عبارت ديگر، توانايي درك و تشخيص اينكه كاركردهاي گوناگون سازمان به يكديگر وابسته بوده تغيير در هر يك از بخش‌ها، الزاماً بخش‌هاي ديگر را تحت تأثير قرار مي‌دهد. آگاهي از اين روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در موقعيت‌هاي مختلف، مدير را قادر مي‌سازد كه به طريقي تصميم‌گيري يا اقدام كند كه موجبات اثربخشي سازمان و رضايت كاركنان آن را فراهم نمايد.ودستیابی به چنین مهارتی مستلزم آموزش ،تجربه کاروتفکر است اكتساب مهارت ادراكي (يا مفهومي) مستلزم آموزش نظريه‌هاي علوم رفتاري بويژه تئوري‌هاي سازمان، مديريت و تصميم‌گيري و كاربرد عملي آنهاست. امروزه دوره‌هاي آموزش دانشگاهي در رشته‌هاي تخصصي، آشنايي با نگرش و روش‌هاي سيستمي و استفاده از يافته‌هاي مطالعات و تحقيقات راجع به سازمان‌ها، زمينه دستيابي به مهارت ادراكي در مديريت را فراهم مي‌سازند. مدير آموزشي براي اينكه بتواند محيط آموزشي را بشناسد، روابط متقابل ميان عوامل مختلف را درك كند، اولويت‌هاي آموزشي را تشخيص دهد، تصميمات مؤثر اتخاذ كند و با اقدامات خود بهترين نتايج را عايد نظام آموزشي سازد، بايد از مهارت ادراكي قابل ملاحظه‌اي برخوردار باشد. ارزش نسبي مهارت‌ها : همه مشاغل مديريت مستلزم كاربرد مهارت‌هاست. گرچه در انجام دادن بعضي از وظايف، مهارت‌هاي سه‌گانه لازم و ملزوم يكديگر به نظر مي‌رسند، با وجود اين، ارزش نسبي آنها در سطوح و رده‌هاي مختلف مديريت فرق مي‌كند. مديران رده‌هاي سرپرستي به مهارت‌هاي فني قابل ملاحظه‌اي نياز دارند زيرا كه وظايف آنها غالباً ايجاب مي‌كند كه زيردستان خود را راهنمايي كنند يا آموزش دهند. در مقابل مديران رده‌بالاي سازمان‌ها چندان نيازي به مهارت‌هاي فني ندارند بلكه وظايف تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و سازماندهي ايجاب مي‌كند كه به مهارت ادراكي قابل ملاحظه‌اي مجهز باشند. مهارت‌هاي انساني تقريباً لازمه انجام دادن همه وظايف در همه سطوح مديريت است زيرا كه مديران صرفنظر از نوع وظايف يا سطح مسئوليت و مقام با افراد انسان سر و كار داشته براي جلب همكاري و اثرگذاري بر رفتار آنها بايد از مهارت‌هاي انساني برخوردار باشند. از اين رو، امروزه، در مديريت سازمان‌ها، تأكيد بر مهارت‌هاي انساني اولويت ويژه‌اي پيدا كرده است

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آذر 1388ساعت 9:52  توسط شیما  | 

برنامه ریزی یکی از نیاز های زندگی آدمی است وبدون برنامه ریزی ونظم در امور نمی توانیم به شکلی مناسب به نیاز های جسمانی ،عاطفی،اجتماعی ،اقتصادی،آموزشی وفرهنگی بپردازیم وبه توفیق چندانی در زندگی دست یابیم در دانش مدیریت برای مدیران عالی ،میانی واجرایی وظایف متعددی را مشخص کرده اند مانند برنامه ریزی ،سازماندهی، رهبری، کنترل وارزشیابی بااین وصف برنامه ریزی در صدر وظایف مدیران واز کارکردهای مهم آنان به حساب می آید برنامه ریزی در همه سطوح سازمان ضروری است ولی وظیفه مدیران رده های عالی از لحاظ شرایط،موقعیت ودیدگاه همه جانبه ای که به سازمان دارند وارتباط هرسیستم آموزشی را با فراسیستم می نگرند مهم تر وسنگین تر است

مفهوم وتعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت است از فراگرد تعیین وتعریف وهدف های سازمان وتدارک پیشاپیش ودقیق اقدامات ووسایلی که تحقیق هدف ها را میسر میسازد اقدامات ووسایل مورد نیاز عبارتند از : پیش بینی روش ها – زمان – مکان –منابع وافراد حاصل نهایی این فعالیت ها فراهم شدن برنامه ای است که راهنمای اعمال وفعالیت های اعضای سازمان قرا می گیردبرنامه ریزی بکار مدیران وغیر مدیران جهت می دهد وتوجه انان را برهدف های سازمان متمرکز می سازد وقتی که همه اعضا بدانند کجا می روند وبرای رسیدن به مقصد هریک چه کمکی باید بکنند هماهنگی وهمکاری جمعی بیشتری به وجود می آید .برنامه ریزی موجب می شود که فعالیتهای تکرار ی وبی ثمر وبیراه روی کاهش یابد .به طور کلی برنامه ریزی عملیات سازمانی را پیش نگری وبر هدف های سازمان متمرکز کرده عمل نظارت را تسهیل میکند .برخی ازصاحبنظران مدیریت تعیین هدف را مقدم بربرنامه ریزی می دانند وبرخی دیگر برنامه ریزی را به معنای وسیع شامل تعیین هدف- خط مشی وپیش بینی وتدارک وسائل وامکانات تلقی می کنند طبق بندی به هر صورت که باشد هدف گذاری وبرنامه ریزی از جوانب مهم کار مدیریت به شمار می رود هر مدیری موظف است برنامه ریزی کند ولی نوع ووسعت ان با توجه به میزان اختیار مدیر وماهیت کار سازمانی تغییر می کند . سازمان ها به ازحای مختلف برنامه ریزی میکنند .در سازمان های کوچک اختیارومسولیت برنامه ریزی غالبا برعهده شخص مدیر است مثلا مدیر تولید مسول برنامه ریزی تولید است .در سازمان های دیگر برای برامه ریزی از افرد متخصص یاری میگیرند این افراد خدمات خودرا در اختیار مدیران قرار می دهند تا انها با اطمینان بیشتری به برنامه ریزی موثر بپردازند. در سازمان های بزرگ واحدهای ویزه ای برای این کار ایجاد می شود تا فعالیت های کلی سازمان وایجاد هماهنگی میان انها را انجام دهند

برنامه ریزی شامل مراحل زیر است:

۱.هدف گذاری

۲.آینده  نگری

۳. بودجه بندی

۴.تعیین خط مشی ها ،روش ها وملاک های عملیات

در برنامه ریزی برنامه های آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا امروز آموزش وپرورش هر جامعه در رشد اخلاقی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی وتامین نیروی انسانی برای مهارت های گوناگون ،نقش عمده ای داردکشورهای پیشرفته و درحال توسعه نیز مبلغی از تولید ناخالص ملی خود را به این امر اختصاص داده اند ودر قوانین اساسی وعمومی خود نیز به آن توجه کرده اند

 برنامه ریزی آموزشی

از برنامه ریزی آموزشی تعاریف گوناگونی شده است ، که از برداشتهای متفاوت صاحبنظران نسبت به مقوله برنامه ریزی آموزشی ناشی می شود. برخی برنامه ریزی آموزشی را آینده نگری ونقشه کشیدن برای آینده آموزش وپرورش می دانند. عده ای آن را پیش بینی نیازهاوتخمین منابع برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تلقی می کنند. به تعبیر گروهی دیگر برنامه ریزی آموزشی ، یعنی تصمیم گیری درباره آینده آموزش وپرورش.در اصطلاحنامه مرکز منابع اطلاعات آموزشی، آمده است ،برنامه ریزی آموزشی، یعنی فرایند تعیین اهداف، روشها، فعالیتها، منابع وبرنامه های موسسات آموزشی.

برنامه‌هاي درسي ، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. ميزان توانايي اساتيد در امر تدريس ارتباط معني داري با ميزان آگاهي آنان از امر برنامه ريزي درسي دارد . به همين دليل فرايند تدوين اين برنامه‌ها و به ‌ويژه شركاي اصلي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند، طيف وسيعي از ادبيات برنامه‌ريزي درسي را به خود اختصاص مي‌دهد.  توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن  به عنوان يك سيستم و مجموعه ،نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي باشد

برنامه ریزی آموزشی دارای ویژگی های زیر است:

۱.انعطاف پذیری:انعطاف پذیری به میزان تجربه پذیری فرد در مقابل محرکات گفته می‌شود. یک ویژگی شخصیتی که در افراد مختلف درجات آن متفاوت است و نوع واکنش افراد در مقابل تجارب جدید نشان می‌دهد.

۲.هدف داربودن:هدفدار بودن‌ مدير آموزشي‌ دو جنبه‌ دارد يكي‌مربوط به‌اهداف‌ نظام‌ و سازمان‌ آموزشي‌ و ديگري‌ هدفدار بودن‌ خود مدير است‌

۳.آینده نگری:

۴.استمرار:

۵.تصمیم گیری:انسان در مسیر زندگی خود با انواع مسائل و مراحلی مواجه می‌شود که ناگزیر از تصمیم گیری است. تصمیم گیری نقش گسترده‌ای در زندگی آدمی دارد. از تصمیم گیریهای جزئی در امور کوچک گرفته، تا تصمیم گیریهای بسیار بزرگ و پراهمیت. برخی از تصمیم گیریها چنان به راحتی صورت می‌گیرند که شاید ما چندان توجهی به آنها نمی‌کنیم، اما در مقابل مسائلی نیز در زندگی وجود دارند که اقدام به تصمیم گیری در مورد آنها شاید مدت زمان طولانی وقت لازم داشته باشد. در هر حال اهمیت این تصمیم گیریها به لحاظ اهمیتی که اکثر آنها در سرنوشت فرد دارند، بسیار زیاد است و چه بسا تعلل در شناخت راههای تصمیم گیری بهتر ، عواقب جبران ناپذیری را برای فرد به بار آورد.

انواع برنامه ریزی آموزشی :

۱.برنامه ریزی درسی

۲.طرح ریزی آموزش وپرورش

۳.برنامه ریزی نیروی انسانی

۴.برنامه ریزی آموزش وپرورش

برنامه ريزي درسي

برنامه‌هاي درسي ، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. ميزان توانايي اساتيد در امر تدريس ارتباط معني داري با ميزان آگاهي آنان از امر برنامه ريزي درسي دارد . به همين دليل فرايند تدوين اين برنامه‌ها و به ‌ويژه شركاي اصلي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند، طيف وسيعي از ادبيات برنامه‌ريزي درسي را به خود اختصاص مي‌دهد.  توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن  به عنوان يك سيستم و مجموعه ،نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي باشد واصطلاح برنامه درسی به منظورهای گوناگونی به کار برده شده است از جمله بعنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص دریک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک دوره تحصیلی،یا به عنوان برنامه موضوعهای مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی با این وجود دربسیاری از موارد برنامه درسی از فهرستی از هدفهای آموزشی ومطالبی که در مدارس باید تدریس شود تجاوز نمی کرد؛ درسالهای اخیر مفهوم برنامه درسی گسترش یافته است، تا آنجا که برنامه تفصیلی کلّیۀ فعالیتهای یادگیری یادگیرنده،انواع وسایل آموزشی،پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یاددهی- یادگیری وشرایط اجرای برنامه را شامل شده است

مفهوم برنامه درسی را در چهار محور زیر شرح داده اند:

1. «فراهم آوردن تمام منابع دانش موجود وداوریهای بصیرانه در مورد اهداف تدریس،چه در مورد دروس یک موضوع خاص یا در مورد برنامه درسی به طور کلی وبررسی دقیق آنها.
2. تهیه وامتحان آن روشها ومواد آموزشی بکار رفته در مدارس که قضاوت می شود بالاترین احتمال دستیابی به هدفهایی دارند که معلمان در مورد آنها توافق کرده اند.
3. ارزیابی میزانی که کار برنامه ریزی شده در واقع به هدفهایش رسیده،همچنین ممکن است انتظار رود که این قسمت از مرحله، افکار جدیدی در مورد خود اهداف بر انگیزاند.
4. بنابراین عنصر نهایی،بازخورد بدست آمده از تمام تجربیات است تا نقطه شروعی برای مطالعات بیشتر فراهم شود.
«امروزه مفهوم برنامه درسی وسیع تر از تهیه وتدوین رئوس مطالب درسی است و آن عبارت است از پیش بینی کلیه فعالیتهایی است که دانش آموز تحت رهبری وهدایت معلم در مدرسه(وگاهی خارج از آن) برای رسیدن به هدفهای مشخص باید انجام گیرد

 عناصر برنامه درسی عبارتند از:
معمولاً برنامه های درسی از عناصری تشکیل شده اند که ترکیب وهماهنگی مناسب آنها در کنار یکدیگر مؤفقیت یک برنامه درسی را تضمین می کند.در اینجا به مواردی اشاره می شود که می توانند بعنوان عناصر کلیدی در هر برنامه درسی مد نظر قرار گیرند.
 هدفها:
هیچ فعالیتی در آموزش وپرورش انجام نمی شود مگر اینکه هدفمند باشد.«سئوال من باید بکوشم که دانش آموزانم به چه دست یابند؟ظاهراً به نظر می رسد که سؤالی کاملا آسان می باشد.با این حال اغلب موجب بعضی مشکلات می شود.این پرسشی است که به نظر می رسد برخی معلمان هرگز از خودشان نمی پرسند.دانشجو معلمان دانشکده های علوم تربیتی تقریبا آن موقعی که می خواهند به تمرین آموزگاری بپردازند اغلب از خود ویا معلمانشان می پرسند«من چه چیزی را باید تدریس کنم؟»«چه روشهایی باید بکار برم؟ولی به ندرت می پرسند که «من باید بکوشم تا دانش آموزانم به چه دست یابند؟ درست است که در بعضی جاها در یادداشتهای آمادگی شان معمولاً اظهار کوتاهی در مورد هدف دیده می شود ولی این اغلب برحسب محتوایی که باید یاد گرفته شود یا مهارتی که باید بدست آید بیان می گردداین آرمان ها و هدفهای آموزش وپرورش،معیار هایی هستند برای انتخاب دروس،محتوای آنها،تنظیم روشهای آموزش،تهیه آزمون ووسایل ارزشیابی.در حقیقت، کلیه قسمتهای مختلف برنامه درسی،وسایل رسیدن به مقاصد آموزش وپرورش هستند.از این رو،برای مطالعۀ برنامه های درسی به طور منظم وآگاهانه،ابتدا باید اطمینان حاصل شود که هدفهای آموزش وپرورش تعیین ومشخص شده است
انواع برنامه درسی

۱.برنامه درسی آشکار :

برنامه ی درسی آشکار و رسمی منظور از برنامه ی درسی رسمی، فعالیت های برنامه های درسی هستند که نظام آموزشی آن ها را به طور رسمی اعلام می کند و در بسیاری از موارد در قالب کتاب های درسی در مدارس و مراکز آموزش عال تدریس می شود

۲.برنامه درسی پنهان:

آن چه طراحان و برنامه ریزان درسی برای رشد و تربیت فراگیران طراحی و برنامه ریزی می کنند، برنامه ی درسی رسمی است. برنامه ی درسی رسمی هدف های آموزشی و یادگیری مدون و آشکار دارد و محتوای معینی برای تحقق هدف ها انتخاب و سازماندهی می شود. اصول و روش های آموزش و یادگیری متناسب با هدف ها و محتوا تعیین و پیشنهاد می شود و در نهایت در مورد ارزشیابی تصمیم گیری به عمل می آید.مسلماً چنین چیزی ممکن نیست. عوامل دیگری که جزء برنامه درسی نیست و از دید و مشاهده ی برنامه ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز پنهان است، در فکر، عواطف، رفتار و شخصیت فراگیران اثر می گذارند و در اغلب موارد مؤثر از برنامه ی درسی پیش بینی شده عمل می نمایند. مانند: قوانین و مقررات مدرسه، جو اجتماعی مدرسه، تعامل دانش آموز و معلم، جو عاطفی کلاس، قضاوت های معلمان و علایق و نیازهای فراگیران از این عوامل هستند. از تأثیر این ها، تفکر به نگرش ها و گرایش هایی در فراگیر شکل می گیرند که در ادبیات برنامه ریزی درسی، آن تأثیرات را برنامه ی درسی پنهان می نامند. در واقع برنامه ی درسی پنهان عبارت است از راهبردهای فراگیر در عبور موفقیت آمیز از مانع برنامه ی درسی رسمی یا طرح ریزی شده. به عبارت دیگر، برنامه ی درسی پنهان بخشی از فرآیند آموزشی مدرسه است که به سادگی قابل درک نیست ولی بخشی از آن چه را که فراگرفته می شود، تشکیل می دهد.

۳.برنامه درسی پوچ:

هرگاه نظام برنامه ریزی درسی برخی از مفاهیم و مسائل را عملاً در برنامه های درسی نگنجاند و یا مطالب گنجانیده شده در برنامه های درسی یا کتاب های درسی با سن عقلی دانش آموزان و دانشجویان متناسب و برای آن ها قابل فهم نباشد، برنامه ی درسی را برنامه ی درسی پوچ می نامند

طرح ریزی آموزش وپرورش

طرح ریزی آموزش وپرورش به تهیه برنامه های مشخص وویژه آموزش وپرورش اطلاق می شود ،چون طرح تهیه کتابهای درسی،طرح مبارزه با بی سوادی،طرح تربیت معلم فنی وحرفه ای ،طرح تربیت مشاوران دوره راهنمایی و...معمولا یک طرح آموزشی باید دارای هدفی کاملامشخص ودقیق وقابل اندازه گیری وارزیابی باشد وهم چنین معلومشود که در چه محدوده زمانی اجرا خواهد شد،سازمان اجرایی آن چه خواهد بود،چه منابع مالی وانسانی وفنی مورد استفاده قرار خواهند گرفت وچه نتایجی انتظارمی رود. طرح ریزی آموزشی یکی از اجزای برنامه ریزی آموزش وپرورش به شمار می رود.

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی شامل برنامه ریزی برای تربیت عموم کارکنان است وبرنامه ریزی آموزش وپرورش بیشتر به آن جنبه از آموزش وپرورش تکیه می کند که به تربیت افراد برای دنیای کار می پردازد،وبا ابعاد دیگر آموزش وپرورش کار ندارد.

برنامه ریزی آموزش وپرورش

برنامه ریزی آموزش وپرورش ،کلیه ابعاد وارکان آموزش وپرورش را در بر می گیرد وتمام انواع آموزش وپرورش چه اجتماعی ،اقتصادی،فردی یا هنری وچه رسمی یا غیررسمی ،چه ابتدایی ،متوسطه ویا عالی وچه توسط سازمان های آموزش وپرورش یا موسسات وسازمان های دیگر ،همه را شامل می شود.

برنامه ریزی آموزش وپرورش رابا توجه به نوع برنامه از دیدگاه  زمان عمل،حیطه ودامنه عمل،وچگونگی عمل به چند گونه تقسیم می توان کرد:

برنامه ریزی از نظر عمل

برنامه ریزی آموزشی را از نظر زمان به سه دسته تقسیم می کنند:

۱.برنامه کوتاه مدت برنامه های کوتاه مدت معمولا از یک تا پنج سال طول می کشد

۲.برنامه میان مدت برنامه های میان مدت معمولا برای مدت پنج الی ده سال طرح ریزی می شوند

۳.برنامه دراز مدتبرنامه های دراز مدت معمولا آینده ای از ده الی بیست سال و بیشتر را در بر می گیرند

بر نامه ریزی از نظر حیطه ودامنه ی عمل

برنامه ریزی آموزشی رااز نظر حیطه ودامنه عمل به شش دستنه تقسیم می توان کرد:

۱.برنامه های کلان برنامه های کلان به برنامه هایی اطلاق می شود که معمولا جامع است ودر تمام کشور باید اجرا شودمثل برنامه ریزی آموزش وپرورش ایران در بیست سال آینده

۲.برنامه های خرد برنامه های خرد بیشتر به برنامه ریزی ویژه در سطح محلی وموسسه ای گفته می شود مثلا ،برنامه ریزی دانشگاه مشهد

۳.برنامه های ملی برنامه های ملی به برنامه هایی گفته می شود که در تمام کشور اجرا می شود برنامه های ملی ممکن است جنبه جامع داشته باشد مثل برنامه های پنجاله آموزش وپرورش در کشور یا آنکه متوجه بخش ویژه ای باشد مثل برنامه تربیت معلم در کشور

۴.برنامه های محلی برنامه های محلی شامل برنامه هایی است که برای تقسیمات مختلف جغرافیایی تهیه می شود رنامه های محلی می تواند از نوع جامع باشد مانند برنامه آموزش وپرورش خراسان ویااز نوع ویژه باشد مثل تعلیمات فنی وحرفه ای یزد

۵.برنامه های جامع برنامه های جامع به برنامه هایی گفته می شود که تمام عوامل وعناصر واجزای یک واحد آموزش وپرورش را در بر می گیرد مثل برنامه ریزی آموزش وپرورش ابتدایی

۶.برنامه های ویژه برنامه های ویژه به تهیه برنامه هایی گفته می شود که بخش های مختلفی از آموزش وپرورش وفعالیت های آن را در بر می گیردمثل برنامه ریزی تعلیمات دوره متوسطه وراهنمایی

برنامه ریزی از نظر چگونگی عمل

برنامه ریزی آموزشی از نظر چگونگی عمل به سه دسته تقسیم می شود:

۱.برنامه ریزی متمرکز-الزامی

۲.برنامه ریزی ارشادی-ترغیبی

۳.برنامه ریزی مشکل گشایی -موردی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر 1388ساعت 10:8  توسط شیما  | 

کارورزی چیست؟


امروزه و به خاطر آنکه واژه کارورزی کاربردهای فراوانی دارد، گاهی اوقات به سختی می‌توان منظور گوینده را از واژه کارورزی استنباط کرد. در حقیقت می‌توان هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به ابزاری منحصر به فرد برای کنکاش شغلی  تبدیل می‌کند.
اصل کلمه کارورزی به واژه کارورز برمی‌گردد و به فردی گفته می‌شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا بلافاصله بعد از پایان دوران تحصیل و تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در مؤسسه‌ای مشغول بکار می‌شود ‌ کارورزی می‌تواند برای افراد حالت اجباری یا اختیاری داشته باشد. یعنی کارورز گاهی اوقات باید برای گذراندن دو یا سه واحد درسی در دانشگاه به دوره کارورزی روی بیاورد و یا اینکه خودش به طور داوطلبانه در یک واحد صنعتی یا اداری مشغول کاربدون دستمزد شود. دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب می‌شود که نه تنها باعث افزایش قابلیت‌های آنان برای اشتغال در آینده می‌شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده می‌دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندی‌ها و گرایش‌های خود در زمینه‌های مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند. مثلاً حضور در کتابخانه برای کارورز، برخورد با واقعیت‌ها را به دنبال دارد. در واقع می‌توان اصول نظری که اساس یک مصاحبه خوب در بخش مرجع را تشکیل می‌دهند به بهترین شکل در کلاس درس تدریس کرد اما روش‌های ارتباطی واقعی را فقط از طریق تمرین و برخورد با مراجعه‌کننده می‌توان کسب کرد و در مرحله عمل است که کارورز قادر به برقراری ارتباط گفتاری یا کلامی و افزایش مهارت‌های ارتباطی گفتاری و غیر گفتاری خواهد شد. آشنایی با منابع مرجع به خاطر نیازهای فوری و سرعت عمل داشتن در امر اطلاع‌رسانی همه از مزایای حضور در کتابخانه محسوب می‌شوند.کارآمد شدن‌دانشجویان‌در هر زمینه‌ای و همچنین مهیا کردن آنها برای اشتغال ‌، چیزی‌فراتر از آموخته‌های‌نظری‌کلاس‌درس‌را می‌طلبد و نتایج‌مثبتی‌که‌ازهمپاشدن‌علم‌با عمل‌حاصل‌می‌شود بر هیچ‌کس‌پوشیده‌نیست‌. کارورزی به دانشجویان فرصت می‌دهد تا به بهترین نحو از یک محیط کاری عینی تجربه کسب کنند. امروزه در جهان، کارورزی‌بهترین گزینه برای انجام کنکاش شغلی به شمار می‌رود. در واقع کارورزی یک تجربه دست اول و عملی است که به دانشجویان اجازه می‌دهد بهترین نتیجه‌گیری‌ها را درباره ارتباط احتمالی خود و یک زمینه شغلی، انجام دهند. از همه مهمتر اینکه کارورزی می‌تواند به دانشجویان مهارت های شغلی مهمی را همانند برقراری ارتباط، تعهد کاری، وقت شناسی، حل مساله، کارگروهی، خودمدیریتی، برنامه‌ریزی و سازماندهی و آشنایی با فن‌آوری بیاموزد که امروزه برای شاغل شدن بسیار واجب و ضروری هستند. اما متأسفانه کارورزی در سیستم آموزش عالی کشور ما چندان از سوی دانشجویان جدی گرفته نمی‌شود. به نظر می‌رسد دلیل این امر عدم آشنایی دانشجویان با ضرورت آمادگی شغلی در دوران دانشجویی و عدم اطلاع از نقش حیاتی کارورزی در آمادگی شغلی باشد. همچنین به نظر می‌رسد در حال حاضر دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها که مسوول تسهیل امر کارورزی هستند، هنوز درک صحیح و کاملی از مفهوم کارورزی ندارند. به همین دلیل است که اکثر کارورزان ما ابتدایی‌ترین اصول و مقررات محیط کار نظیر نحوه برخورد با مجموعه کارمندی و کارگری را نمی‌دانند و در نتیجه قادر به استفاده بهینه از این دوره حیاتی نمی‌باشند. بطور کلی احساس نیاز عامل مهمی برای به حرکت درآمدن و به حرکت درآوردن است. اگر دانشگاه از طریق دفاتر ارتباط با صنعت این احساس نیاز را در دانشجو بوجود بیاورد که برای ورود به بازار کار باید آنچه را که در اینجا بصورت تئوری می‌آموزد،‌اجرا کند، آنوقت دانشجو قدر هر ثانیه دوره کارورزی خود را خواهد دانست، زیرا او نیاز را حس کرده است. چنین دانشجویی وقت و انرژی زیادی صرف می‌کند و مصمم است تا گوی سبقت را از دیگران برباید تا شغل شایسته‌ای پیدا کند و در آن موفق شود. درحقیقت دانشجویانی که از یک سو بنیه علمی خود را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر خود را از نظر عملی و کاربردی آماده می‌کنند، براحتی وارد بازار کار می‌شوند و حتی حاضر به کار کردن با حقوق‌ها و دستمزدهای پایین نیستند. ‌ با بررسی‌های‌انجام‌شده‌توسط‌محققان، به‌نظر می‌رسد که‌برای‌انجام‌یک‌کارورزی‌صحیح‌و مؤثر عواملی‌همچون‌مدیریت‌، برنامه‌ریزی‌صحیح‌، نوع‌کارارائه‌شده‌به‌کارورز،میزان‌اعتبار دورهِ‌کارورزی‌و حمایت‌های‌جانبی‌از کارورز دخیل‌هستند. در ضمن لازم است دانشگاه‌ها از طریق برگزاری کلاسها و جلساتی دانشجویان را با اهمیت و ضرورت استفاده بهینه از دوره کارورزی آشنا سازند. به طور ایده‌آل، امید می‌رود کارورزی به شغل نهایی دانشجویان در آینده تسری یابد. تجربه کارورزی و تجربه‌های مشابه می‌توانند ابزار ارزشمندی برای کنکاش شغلی باشند به شرط آنکه دانشجویان با تعهد و صداقت به آنها بپردازند. اگر کارورزی، فرایند تفکر بر روی عملکرد و خودسنجی را به دانشجویان بیاموزد، بسیار مفید واقع شده است.رسالت مراكز آموزش عالی در تولید علم و گسترش دانش بر اساس ارزشها و فرهنگ جامعه ، خود مبتنی بر ارزشها  و فرهنگ بومی جامعه ، خود مبتنی بر گام های ابتدایی در آشنا سازی كودكان و نوجوانان در مقاطع پائینتر تحصیلی با روش های گروهی ،اكتشاف ، حل مساله و رشد تفكر انتقادی و در ادامه پیگیری تخصصی آنها در مقاطع مختلف آموزش عالی است. در این راستا مدیران مراكز آموزشی كه با انسان  و تربیت او سر و كار دارند باید به اهمیت نقش و وظیفه خود آگاه باشند.توسعه و اثر بخشی سازمان های آموزشی (بویژه مدرسه) از طریق خلق و تعلیم معارف و در سایه ی تجربه امكان پذیر است .اگر عمل بدون اندیشه موجد فساد و دوری از اهداف می شود، علم بدون عمل نیز موجب انباشته شدن نظریات نامربوط در مغز شده و آنگونه می شود كه كارآیی مدیران و اثر بخشی سازمانی مدیران مدارسی كه در رشته ی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تحصیل كرده اند تفاوت معناداری با مدیرانی كه در سایر رشته ها درس خوانده اند و بر مبنی تجربه و منش مدیریتی به این پست رسیده اند و این احتمالا بهانه و حتی دلیلی موجه برای تردید مسئولان آموزش و پرورش در كارآیی دروس و فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی بویژه علوم تربیتی باشد. در پی جویی علت این امر آنچه بیش از همه جلب نظر می كند فقدان تجربه ی كاری فارغ التحصیلان در مدارس است آن سان كه حتی بعضی از اساتید این رشته نیز محصول فرآیند تدریس و تحصیل در این رشته را تربیت متخصصان پژوهشگر در عرصه ی مدیریت و نه پرورش مدیر آموزشی می دانند. ارائه دو یا حداكثر چهار واحد كار عملی مدیریت نیز اگر چه تاثیر گذار خواهد بود اما برای حل این مساله كافی نخواهد بود. در راستای پاسخ به این مسئله چند پیشنهاد مطرح می شود: اول اینكه دانشجویان متقاضی ورود به رشته ی مدیریت آموزشی در بدو ورود مورد مصاحبه ی تخصصی و بررسی شخصیت قرار گیرند تا از وجود كاراكترها ی مدیریتی در آنها اطمینان حاصل شود، چه اینكه مدیریت غیر از علم بودن هنر نیز هست.    دوم: دانشجویان این رشته از همان ترم های آغازین (همانند دوره های انترنی دانشجویان پزشكی ) دوره های عملی را در مدارس و سایر مراكز آموزشی گذرانده و بازدید های جمعی از مدارس (بویژه آنهایی كه به لحاظ مدیریتی ، موفق شناخته می شوند) داشته باشند.سوم : از مدیران مدارس خواسته شود تا كار ورز را نه بعنوان مزاحم و یا كارگر رایگان محكوم به بیگاری در مدرسه – آنگونه كه برخی دانشجویان تعریف می كنند- بلكه به عنوان مدیر فردای فرایند تعلیم و تربیت بنگرند.در مدیریت مدرسه بعنوان یك سازمان اجتماعی باز از علوم مختلفی از جمله روانشناسی ، فرهنگ و رفتار سازمانی، آمار و روش های تحقیق و نیز نظریه های مدیریت ، روابط انسانی و نظارت و راهنمایی تعلیماتی و ... بصورت گسترده ای استفاده می شود . اموری چون كار گروهی و تیمی ،ایجاد انگیزه و روابط اجتماعی مورد توجه است و روانشناسی سازمانی نیز فرآیندهایی مانند مدیریت كلاس ،ایجاد انگیزه در معلمان ،توجه به نیازها و خواسته های  افراد و    مشاركت دهی آنها در تصمیم گیری را با هدف ایجاد تعهد بیشتر به پیگیری تصمیمات سازمانی دنبال می كند. تمام این دانشهاباید با تجربه جمع شوند تا بتوانند موجب اثر بخشی مدرسه شوند. اثر بخشی(به معنای حركت صحیح در راستای اهداف سازمانی ) خود به كارآیی افراد سازمان بستگی تام داشته و مدیر در  این میان بدلیل اثر گذاری بر كل سازمان مورد عنایت ویژه ای است. 
 كارورزي و كارآموزي مي‌تواند ابزار بسيار مهمي در راستاي آمادگي شغلي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان باشد اما بنا به دلائل مختلفي به تدريج در فرهنگ دانشگاه‌هاي ايران رو به اضمحلال است. دوره كارورزي امكان و فرصتي براي آشنايي دانشجويان با محيط كار محسوب مي‌شود كه نه تنها باعث افزايش قابليتهاي آنان براي اشتغال در آينده مي‌شود بلكه به كارورزان قدرت انتخاب بيشتري در انجام وظايف ارائه شده مي‌دهد تا بتوانند بهتر به علاقمندي‌ها و گرايش‌هاي خود در زمينه‌هاي مختلف پي برده و نقاط ضعف و قوت كار خود را ارزيابي كنند.
در اينجا به معرفي برخي مباحث اين دوره مي‌پردازيم:


 

كارآموز يا كارورز كيست؟
كارورز يا كارآموز داوطلبي است كه بر حسب توانمنديهاي خود و با برخورداري از دانش مقدماتي براي كسب علم (يا يك مهارت) به واحد كارورزي مراجعه مي‌نمايد. اين فرد داوطلبي است كه بطور پايه‌اي اقدام به كسب مهارتي مي‌نمايد. همچنين كارورز يا كارآموز داوطلبي است كه با داشتن دانش تئوريك در رابطه با يك شغل يا مهارت اقدام به كسب معلومات به صورت عملي يا كاربردي مي‌كند.

    • دانشجوي مشغول به تحصيل كه به دنبال محلي براي گذراندن دوره كارآموزي خود مي گردد.
    • دانشجويي كه تمايل دارد در دوران تعطيلات تابستان در يك محيط كه مرتبط با زمينه درسي خود است ضمن كار به كسب تجربه بپردازد.
    • فارغ التحصيل جوياي كار كه به علت نداشتن آشنايي با محيط كاري رشته خود قادر به پيدا كردن كار مناسب خود نيست
    • فارغ التحصيل جوياي كاري كه نداشتن سابقه كاري مانع از آن مي شود كه بتواند در محل دلخواه خود مشغول به كار گردد.

 

محل كارورزي و كارآموزي كجاست؟
 محل كارورزي و كارآموزي محلي است كه با توجه به تعريف قانون كار و مبحث حمايت‌هاي شغلي از تمامي شرايط لازم برخوردار باشد. محل كارورزي و كارآموزي براي كارورز يا داوطلب، محلي است كه مديريت آن از دانش فني و به روز برخوردار بوده و به مهارت يا مهارتهاي لازم مسلط باشد. در اين مكان امكانات آموزشي (تئوريك) و عملي از حد نصاب آموزشي بالاتر است تا مانعي براي يادگيري ايجاد نگردد.

اهمیت کارورزی

در کل هیچ جانشینی برای تجربه عملی وجود ندارد. کارورزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل و همچنین تلاشی برای ایجاد پیوند‌هایی بین محیط عملی و مراکز آموزشی است. ‌ برای انجام کنکاش شغلی نیز کارورزی از بقیه گزینه‌ها مناسب‌تر است. واضح است که هرگز نمی‌توان از طریق مطالعه یا گفت‌وگو با افراد مطلع به اطلاعات کافی و مورد نیاز برای کنکاش شغلی دست یافت. کارورزی یک تجربه دست اول و عملی است که به فرد اجازه می‌دهد بهترین نتیجه‌گیری‌ها را درباره ارتباط احتمالی خود و یک زمینه شغلی، انجام دهید. در ضمن کارورزی ممکن است به کارورز مهارتهایی را بیاموزد که ممکن است دارای آنها نباشد. کنکاش شغلی در طول یک ترم یا در طول فصل تابستان، روش نسبتاً سریع و کم خطری برای کسب اطلاعات درباره یک زمینه شغلی است. این روش به کارورزان فرصت می‌دهد تا میزان علاقه خود را قبل از آنکه برای چند سال متعهد به انجام آن شوند، بسنجند و یا اینکه بدانند برای وارد شدن به یک زمینه شغلی به چه مهارتها یا ملزومات آموزشی نیاز دارند. کارورزی حتی باید به کارورزان کمک کند تا بفهمند از چه بخش‌هایی در یک زمینه شغلی خوششان نمی‌آید.
وضعیت کارورزی در کشور‌های پیشرفته


کشور‌های پیشرفته بــــه منظور پیوند توانایی های دانشگاه و نیازهای بخش خصوصی/ صنعت الگوهای گوناگون بسیاری بکار برده می‌شود که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ‌
▪ مشاوره
۱) قراردادهای مشاوره‌ای برای حل مسائل آشکار: زمانی است که مدیران صنایع به دانشگاه مراجعه می‌کنند و از محققان در زمینه یک مشکل خاص که با آن مواجه شده‌اند مشاوره می‌گیرند.
۲) قراردادهای مشاوره‌ای برای یافتن و حل مشکلات: بعلت مشغولیت زیاد مدیران صنعت معمولاً بسیاری از مسائل و مشکلات از دید آنها مخفی می‌ماند. در این زمان محققان دانشگاه می‌توانند مشکلات آنها را تشخیص داده و برای آن راه حل پیشنهاد کنند. ‌

شبکه سازی
افرادی که در حین کارورزی ملاقات می‌شوند، ممکن است بعدها به طور شگفت‌آوری در زندگی کارورزان دوباره ظاهر شوند، به ویژه اگر کارورزان به فعالیت در آن زمینه شغلی یا زندگی در همان شهر ادامه دهند. برای مثال ممکن است یکی از همکاران سابق کارورزان در یک دوره کارورزی به همکار، رئیس، مشتری و یا حتی مربی آنها بدل شود. 
مزایای دو جانبه ‌
همانطور که کارورزان مشغول کارورزی برای یک سازمان هستند، ممکن است آن سازمان نیز درحال ارزشیابی آنها باشد و اگر کارورزان تصمیم بگیرند که علاقمند هستند پس از کارورزی در آن سازمان مشغول به کار شوند، آنوقت دوره کارورزی می‌تواند برگ برنده کارورزان باشد. در واقع امروزه بسیاری از کارفرمایان مایل هستند تا کارمندان جدید خود را از میان کارورزان خود انتخاب کنند زیرا آنها شناخت بهتری نسبت به  این افراد دارند.

 توسعه آموزش و برنامه‌های آموزشی ‌

۱) دوره‌های کوتاه مدت: این دوره‌ها توسط اساتید دانشگاهی و بر اساس نیاز مدیران و کارشناسان صنعت، طراحی و اجرا خواهد شد تا نیاز فوری به مهارت جدید نیروی انسانی مورد نیاز صنعت برطرف شود. ‌
۲) دوره‌های تکمیلی با مدرک مشترک: این دوره‌ها که اغلب در مقاطع کارشناسی ارشد و توسط متخصصین دانشگاهی و صنعتی به کمک هم طراحی و اجرا می شوند نقش موثری در افزایش بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و سیستم آموزشی دانشگاه دارد، بطوری‌که اغلب پروژه‌های دانشجویی در این روش به نوآوری و خلق محصول یا خدمات جدید منجر خواهد شد.
۳) دوره های مداوم آموزش کوتاه مدت: این دوره‌ها با هدف به‌روز نگه داشتن اطلاعات فنی و علمی کارشناسان بخش صنعت طراحی و با مشارکت صنعت انجام می‌پذیرد. ‌
۴) دوره های میان‌مدت و بلندمدت: این دوره‌ها اغلب برای ایجاد مهارت جدید در نیروی انسانی شاغل به کار طراحی و اجرا می‌گردد. ‌

كارورزي و كارآموزي در ايران
كارورزي و كارآموزي يكي از ابزارهاي مهم تربيت نيروي انساني در حوزه تحصيلات عالي است . دانشگاه علاوه بر آموزش بايد در پژوهش و خدمات رساني به صنايع نقش مهمي را ايفا كند. متأسفانه وضعيت دانشگاهها در ايران به گونه‌اي است كه بيشتر به انتقال دانش‌هاي تئوري مي‌پردازد، بدون اينكه زمينه جذب دانش انتقال يافته فراهم شده باشد. كارورزي مي‌تواند ابزار بسيار مهمي در راستاي ايجاد چنين زمينه‌اي باشد اما بنا به دلائل مختلفي به تدريج در فرهنگ دانشگاه‌هاي ايران رو به اضمحلال است. در ضمن در ايران اكثر دانشجويان و اساتيد به علت شباهت ظاهري اين دو واژه آن را يكي مي‌دانند و تفاوتي بين آنها قائل نمي‌شوند و از دو عنوان براي يك منظور استفاده مي‌كنند. بعنوان مثال، بر طبق مصوبه آموزش عالي سابق، دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع‌رساني در مقطع ليسانس موظف به گذراندن 952 ساعت كار عملي در كتابخانه و مراكز اطلاع‌رساني هستند كه از آن تحت عنوان كارآموزي ياد مي‌شود. با اين حال اكثر دانشجويان در عين مفيد خواندن واحد كارآموزي آن را خسته‌كننده مي‌دانند و با اين كه به ضرورت انجام آن واقف‌اند بجاي توجه به كاربرد آن به گرفتن نمره‌اي اكتفا مي‌كنند. يا در رشته كامپيوتر فرد مي‌بايست 160 الي 240 ساعت كارآموزي داشته باشد.
کارورزی دررشته مدیریت آموزشی ۲۱۶ساعت ودر ۴واحددرسی ارایه می شود

اهمیت مدیریت آموزشی وجایگاه کارورزی در آن

یکی از مهم ترین ظریف ،ترین وموثرترین مدیریت ها،مدیریت آموزشی است زیرا این نوع از مدیریت در فرایند یاددهی ـیادگیری ، افزایش بهره وری سازمان های آموزشی وتحقق اهداف هریک از دوره های تحصیلی تاثیر بسیاری دارد از عوامل موثر در موفقیت مدیریت آموزشی ،تربیت مدیرانی صالح ،عالم وباتجربه است زیرا به کمک  مدیران شایسته ودارای صلاحیت عمومی ،حرفه ای ومهارت های انسانی ،ادراکی وفنی سازمان های آموزشی متحول وزمینه برای بروز خلاقیت ها ونوآوری ها ونیز ایجاد تغییرات لازم فراهم می شود ،همچنین رشد هماهنگ وهمه جانبه کودکان،نوجوانانوجوانان  واستفاده بهینه از منابع انسانی ومادی هر واحد آموزشی ممکن خواهد شد دوره های آموزشی رسمی بلند مدت وکوتاه مدت در تربیت مدیران شایسته سهم عمده ای دارد آموزش مدیران ممکن است در سطوح کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکترا صورت می گیرد ومی توانیم علاوه بر دوره های رسمی دانشگاهی ،دوره های باز آموزی مدیران را طراحی واجرا کنیم به این منظور ،دربرنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ووزارت آموزش وپرورش ،رشته های گوناگون مدیریت ومدیریت آموزشی گنجانده شده است کارورزی در رشته مدیریت آموزشی طبق برنامه مصوب طی دو نیم سال در دانشگاه عرضه می شود در نیم سال اول ۲واحد با عنوان کارورزی۱،در نیم سال دوم نیز ۲واحدتحت عنوان کارورزی ۲عرضه می شود ،بنابراین ۴وواحد از دروس دانشجویان رشته مدیریت آموزشی در  سطح کارشناسی به کارورزی ۱و۲اختصاص دارد.در برنامه تصویب شده آمده است که دانشجویان باید پیش نیاز لازم را بگذرانند در دانشگاه نیز مانند مراکز تربیت معلم درس کارورزی ۱و۲ به صورت مستمر ودر سال آخر تحصیل دانشگاهی عرضه می شود در برنامه مصوب آمده است که دانشجویان باید۲۱۶ساعت برای کارورزی ا و۲۱۶ساعت برای کارورزی ۲ در مدرسه وسازمان های اداری فعالیت عملی وکارورزی داشته باشند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آذر 1388ساعت 10:27  توسط شیما  | 

اهمیت وضرورت اجرای تمرین معلمی

معلمی هنر ،علم وتجربه است واین سه عامل به معلمان توانایی ومهارت در تدریس وانتقال دانش به یاد گیرندهرا می دهد اهمیت وضرورت اجرای برنامه کارورزی برای کسب صلاحیت حرفه ای در معلمان تاآن حد است که بدون گذراندن واحدهای مربوط در این زمینه ،نباید به دانش آموختگان مراکز تربیت معلم ،گواهینامه صلاحیت تدریس بدهند واداره کلاس های درس وتدریس دروس گوناگون را به آنان محول کنند زیرا:

(یادگیری کامل منوط به توسعه آموخته ها در سه حیطه شناختی ،عاطفی وحرکتی است دستیابی به سلسله مهارت های حرکتی وقتی ممکن می شود که میان آموخته های شناختی وعاطفی تعامل حاصل شود واین تعامل زمانی حاصل می شود که شرایط بروز رفتارهای مهارتی وحرکتی فراهم باشد)

به سبب اهمیت اثر بخشی برنامه کارورزی در موفقیت کار معلمی است که در برنامه های تربیت معلم کشورهای جهان پس از آموزش های نظری در دانشکده ها ومراکز تربیت معلم،دانشجو معلمان زیر نظر استادان راهنما وبا تجربه در مدارس به تمرین معلمی می ژردازند ودر محیط واقعی آموزشگاه ،مهارت های حرفه ای را تمرین می کنند وبسط می دهند.معلم محور اصلي تعليم و تربيت است كه دلسوزانه فعاليت مي‏كند تا مطلبي را به نحو احسن و قابل فهم به فراگيران منتقل كند. بديهي است كه در اين مسير مهم‎‎ترين  كار توانايي مديريت واداره كلاس و ايجاد رفتار مطلوب در سايه ارتباط خوب و مؤثر با دانش‎آموز مي‎باشد.هدف از روش‎هاي اداره كلاس، فراهم كردن جوي است كه در آن تدريس راحت‎تر صورت پذيرد. آنچه در اداره مؤثركلاس درس همواره بايد مد نظر باشد، اولويت تأكيد بر پيشگيري از بدرفتاري نسبت به مقياس‎هاي تسكين دهنده مانند تنبيه است. مشكلات بالقوه رفتاري بايد شناخته شود تا با اعمال روش‎هاي صحيح در كلاس از پيشروي آنها جلوگيري گردد

تمرین معلمی در حین تحصیل در مراکز تربیت معلم موجب می شود که:

۱.اطلاعات نظری دانشجو معلمان به عمل در می آید ودو عامل موثر در تدریس دانایی وتوانایی باهم توام می شود

۲.دانشجو معلمان با محیط واقعی وفرایند حقیقی یاد دهی ویاد گیری آشنا می شوند

۳.به مشکلات تدریس وتربیت پی می برند ودر مدرسه یا دانشکده با مدرسان در میان می گذارند واز راهنمایی های علمی وعملی آنان بهره مند می شوند

۴.با تمرین معلمی اعتماد به نفس لازم را کسب می کنند وبه طور نسبی خود کفا می شوند تا بدون اضطراب در مدارس تدریس کنند

۵.با قوانین ومقررات آموزشی در مدرسه وکلاس وتا حدودی با وظایف کارکنان آشنا می شوند

 


 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر 1388ساعت 18:48  توسط شیما  | 

اهداف برنامه کارورزی ۱در رشته مدیریت آموزشی در سطح مدرسه

بعضی از صاحب نظران هدف های آموزش وپرورش را به سطوح زیر تقسیم بندی کرده اند:

-هدف های غایی وآرمانی

-سیاست ها وخط مشی ها

-هدف های کلی تربیتی

هدف های کلی آموزش مدرسه ای

-هدف ها ومهارت های موضوعی

-هدف های مشترک

-هدف های رفتاری

هدف های برنامه کارورزی در راستای هدف های غایی،کلی ومدرسه ای تعیین شده است هدف های کارورزی در مدیریت ،مشاوره ورشته های دبیری وجوه اشتراک وتفاوت هایی دارند هدف عمده برنامه کارورزی در مدیریت،که مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری است ،عبارتند از :

۱.کم کردن فاصله بین دروس نظری که دانشجو در دانشکده می گذراند با دنیای واقعی مدیریت در آموزش وپرورش

۲.ایجاد توانایی ومهارت در دانشجوبرای به کاربردن اطلاعاتی که در طول تحصیل دانشگاهی کسب کرده است

دقت در اهداف نشان می دهد که دانشجویان قبل از دریافت واحد کارورزی در دانشگاه،باید دروس نظری را با موفقیت گذرانده باشند وبا مبانی ،نظریه ها وروش های مدیریت ومدیریت آموزشی آشنا شده باشند همچنین برنامه کارورزی به گونه ای طراحی واجرا شود که دانشجو با دنیای واقعی آموزش وپرورش در سطح مدرسه واداره آشنا شود وبرای ایفای نقش های مدیریت در مدرسه یا سازمان های آموزشی مهارت های لازم را کسب کند

مقدمه ای بر نقش كار ورزی در بهبود كیفیت مدرسه

فرآیند یاد دهی - یادگیری به عنوان محور فعالیت های مدرسه ، ناشی از برنامه ریزی آموزشی و بویژه درسی است و پیوندهای نزدیكی با نظارت و رهبری آموزشی ، سیاست های آموزشی و سازماندهی و كنترل صفی در مدارس دارد. كیفیت و اثر بخشی مدرسه بدون برنامه تقریبا ناممكن است و به مقصد و مقصود رسانیدن برنامه بدون مدیریت امری بعید بنظر می رسد. صاحبنظران آموزش و پرورش عموما بر این عقیده اند كه كیفیت مدیریت  فعالیت های آموزشی مهمترین شاخصه ی سطح كیفیت آموزش و پرورش است ؛  زیرا مدیریت با نقش تعیین كننده و موثری كه در  امر هدایت و رهبری فرآیندهای آموزش و پرورش در جهت هدف های آن دارد بالقوه هم می تواند موجب پیشرفت آن گردد وهم سبب ساز از هم پاشیدگی آن یكی از بهترین روش های ایجاد و حفظ نظم آموزشی خوب ، تربیت افراد كارآمد و متخصص به منظور مدیریت و رهبری این نظام است

وضعیت كار ورزی و مدیریت های بدون تجربیات عملی در مدارس

كار ورزی نه به معنای كاربرد آموخته ها در عمل ، بلكه بمنزله ی مشاهده تعلیمات در محیط واقعی كار ، علی رقم تمام كاستی های خود بویژه در ارتباط با رابطه ی كار ورز ، مدیر و استاد راهنما، فرصتی محدود و البته مغتنم را در اختیار دانشجو قرار می دهد تا در اتمسفر و جو (فرهنگ) سازمانی مدرسه تنفس كرده و نسبت به كارآیی ، كاربرد و اجرای آموخته های آكادمیك خود نظری انتقادی بیافكند و ضمن نقد منصفانه مدیریت های موجود ، بر پایه ی معلوماتش  پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود آن ارائه كند. عدم وجود همین كار ورزی های ناكافی نیز باعث می شود دانشجو با ورود به محیط مدرسه خود را در محیطی ناآشنا ببیند و با فراموش كردن آموخته هایش ، همانند فردی كه غیر از تجربه ، معلوماتی نیز در زمینه مدیریت ندارد عمل كند و آن شود كه بسیاری از مسئولین آموزش و پرورش نسبت به كارآیی آنها دچار شك و تردید شوند.

ضرورت های كار ورزی برای دانشجویان مدیریت آموزشی

مشاهده ی سر در گمی و عدم كارآیی دانشجویان مدیریت آموزشی بعنوان كار ورز ، اگر در كنار تصویر همین دانشجویان – بدون گذراندن دوره ی كار ورزی – در بدو دمت گذاشته و مقایسه شود خود می تواند بیانگر اهمیت آن باشد. عدم گذراندن دوره ی كار ورزی ، كار آیی مدیران را در ابتدای خدمت بیشتر خواهد كاست و اثر گذاری و مرجعیت و رهبری مدیر را در آینده با موانعی مواجه خواهدكرد؛ سوء تفاهماتی را همان گونه كه ذكر شد در مورد كارآیی مدیران تحصیل كرده ی رشته ی مدیریت آموزشی در میان مسئولین و دست اندر كاران تعلیم وتربیت و مهم تر از آنها ، اعضای مدرسه بوجود می آورد.توسعه و گسترش روزافزون ابعاد كمی آموزش و پرورش بویژه در عرصه ی آموزش همگانی ،‌نیاز به كیفیت بخشی به آن را نیز بدنبال دارد؛ این كیفیت بخشی خود نیازمند مدیریت و رهبری آموزشی علمی است كه معمولا در رشته و  فارغ التحصیلان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی جستجو می شود . اما عدم كارآیی آنها امر كیفیت بخشی را زیر سئوال برده است؛ زیرا خود این كارآیی نیاز به آشنا سازی مدیران با روش های تصمیم گیری ، سازماندهی ، رهبری، ایجاد انگیزش ، نظارت و كنترل ، برقراری ارتباط ،گزینش و ارزیابی و مهم تر از همه كاربرد آن ها در مدرسه دارد . از سوی دیگر كسب منصب مدیریت از طریق طی مسیر تجربه ی معلمی را معمول تر ین رویه ی اخذ این مقام می بینیم؛ امری كه در مورد فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی اغلب اتفاق نمی افتد. در این زمینه پژوهشهای چندی نیز انجام گرفته است از جمله: برتری مدیران آموزش دیده دبستان از نظر معلمان –در برنامه ریزی ،كنترل ، سازماندهی ، تصمیم گیری ، روابط انسانی و ایجاد محیط صمیمی و دوستانه و یا نتایج تحقیق زیرككه در سطح %95،مدیران مدیریت آموزشی خوانده در مهارت های استفاده از منابع ، تصمیم گیری ، نوآوری و مسئولیت پذیری نسبت به سایرین عملكرد بهتری از خود نشان می دهند. در تحقیقی دیگر حمیدی  به عدم وجود تفاوت معناداری میان مدیران مدیریت آموزشی خوانده و دیگران می رسد ؛ زمینه ی این تحقیق ،میزان موفقیت در نظارت و راهنمایی معلمان در نقش های نه گانه ی ارزیابی ، رهبری گروهی ، سازماندهی ، مشاوره ی معلمان ، هماهنگ كننده ، برنامه ریز آموزشی ، تصمیم گیرنده ،‌تامین كننده ی خدمات ، مدیر و ناظم بوده است.

  اهداف كار ورزی

۱- حضور در مدرسه برای آشنایی با محیط كاری

 ۲- توجه و مشاهده ی جنبه های انسانی و ارتباطی – رفتاری (كاركنان) مدرسه با نظر به آموخته ها های روانشناسی و فرهنگ سازمان  ونیز روابط انسانی

۳- مشاهده اعمال و رفتار  مدیر از جنبه های كار های اجرایی ، رفتار تخصصی و روابط میان آنها

۴- مشاهده ی تحلیلی و انتقادی هر آنچه در مدرسه اتفاق می افتد برای ارائه ی راه های بهبود و تعدیل

 سئوالات مورد نظر

۱-آیا با توجه به تمركز گرایی نظام آموزشی ایران ، فرآیند هایی همچون برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدارس جریان دارد(اگر آری تا چه اندازه)؟ 

 ۲- آیا مدیر در محیط آموزشی می تواند هم به افراد آزادی و اختیار تفویض كند وهم از انجام و اجرای مسئولیت ها و وظایف و كارآیی افراد و اثر بخشی مدرسه اطمینان داشته باشد ؟

 ۳- آیا مدیر به یادگیری پنهان اعتقاد دارد و به نقش آفرینی و برنامه ریزی آن اقدام می كند؟

۴- مدیریت مدرسه علم است یا هنر ؟آیا مدیرانی كه در رشته ای غیر از مدیریت آموزشی تحصیل كرده اند اصول و یافته های مدیریتی را در كارشان اعمال می كنند؟

۵- وضعیت نظارت(تعلیماتی) در مدرسه چگونه است ؟ 

 برنامه کارورزی

 این برنامه شامل ۳مرحله است :

۱.مرحله مقدماتی (برنامه ریزی و آمادگی):

۲.مرحله اول کارورزی (میانی)

۳.مرحله دوم کارورزی (پایانی)

در مرحله مقدماتی که معمولا ًدر ابتدا در دانشگاه یا مرکز آموزش عالی صورت می گیرد باید به موارد زیر توجه کرد:تشکیل شورا یا ستاد کار ورزی:از آنجا که تعداد دانشجویان داوطلب برای اجرای کارورزی به نوع دانشکده ومیزان توسعه کمی آن بستگی دارد لازم است هرستل قبل از سال تحصیلی ،برای دانشجویان سال آخر رشته مدیریت آموزشی ستاد کارورزی یا کارآموزی متشکل از رییس دانشکده،مدیر گروه ،واستادان راهنما تشکیل شود تا وظایف برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری ونظارت وارزشیابی برفرایند کارورزی را بر عهده بگیرنداین برنامه بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت علوم،تحقیقات وفناوری وشرایط وامکانات اجرایی تدوین می شود در این مرحله زمان برنامه ،تعداددانشجو واستاد راهنمای دانشجویان مشخص می شود

-هماهنگی با اداره های آموزش وپرورش وانتخاب مدارس وواحدهای اداری مورد نیاز

این مرحله باید به صورت رسمی واز طریق مکاتبه دانشگاه با مدیریت های آموزش وپرورش صورت می گیردهماهنگی مذکور به دو شکل صورت می گیرد:

الف)دعوت از مدیران مدارس مورد نظر ونیز روسای آموزش وپرورش در دانشگاه با حضور رییس دانشگاه ،مدیر گروه،استادان کارورزی ودانشجویان.این روش به سبب برقراری ارتباط انسانی وبهره گیری از تکریم شخصیت افراد ونیز آگاه کردن مسولان مدارس وادارات آموزش وپرورش با اهداف وبرنامه کارورزی دانشجویان بسیار سودمند است وبر موفقیت برنامه کارورزی دانشگاه اثر گذار است

ب)دادن معرفی نامه به دانشجویان وخطاب به مدیران آموزش وپرورش به منظور پذیرش آنان در مدارس منتخب دانشجویان هرکلاس یا نماینده آنان موظفند معرفی نامه رااز دانشگاه خوددریافت وبه اداره آموزش وپرورش منطقه مورد نظر مراجعه کنند تااز طرف مدیر منطقه به مدرسه محل کارورزی معرفی شوند زیرا مدیران مدارس بدون معرفی نامه وموافقت مدیر آموزش وپرورش منطقه از پذیرش دانشجو برای کارورزی در مدرسه خودداری می کنند

آماده سازی وتوجیه دانشجویان

یکی از اقدامات بسیار مهم وموثر در دانشگاه آماده کردن دانشجویان برای در یافت معرفی نامه وحضور در مدارس محل کارورزی است

مراحل اجرای برنامه کارورزی (۱)

الف)آشنایی با مدیر مدرسه وسایر کارکنان

دانشجویان پس از در یافت معرفی نامه از منطقه وحضور در مدرسه باید با مدیر مدرسه ملاقات کنند این امر باید با دقت ،ظرافت ومهارت وارتباط انسانی مطلوب صورت گیرد این آشنایی فواید متعددی دارد از جمله :

۱.دانشجو با ویژگی های ودیدگاه ها ی مدیر مدرسه آشنا می شود

۲.اهداف وبرنامه کارورزی خود را مطرح می کنند ومدیر مدرسه را در جریان کار خود ومدتیکه باید در مدرسه باشند قرار می دهند

۳.چون رشته دانشجویان مدیریت آموزشی است ودر آینده نقش مدیر مدرسه را نیز بر عهده خواهند داشت ،در این دیدار وگفت وگو با نقش های مدیر مدرسه آشنا می شوند

۴.روش برقراری ارتباط با مدیر مدرسه را می آموزند 

۵.با امکانات ،مشکلات ومسایل مدرسه تا حدودی آشنا می شوند

۶.از طریق مدیر با معاون ودیگر کارکنان مدرسه آشنا می شوند

۷.زمینه برای اجرای مناسب برنامه کارورزی وهمکاری همه کارکنان فراهم می شود

۸.با صلاح دید مدیر بعضی از نقش های مدیریت را در آینده در مدرسه بر عهده می گیرند.

ب)مشاهده مدرسه از زوایای گوناگون

مشاهده به دقت در رفتار وگفتارتعریف می شود ویکی از مهم ترین وآسان ترین روش های کسب اطلاع وشناخت است مشاهده درمدرسهشامل موارد زیر است:

-مشاهده محیط فیزیکی مدرسه

-مشاهده رفتار دانش آموزان

-مشاهده رفتار کارکنان مدرسه

-مشاهده فعالیت های شوراها وانجمن های مدرسه

 

 

ج)حضور در شوراها وشرکت در برنامه ها وفعالیت های مدرسه

در مدارس  متنوع  آموزش ورورش ،شوراها،برنامه ها وفعالیت های متعددی وجود دارد که کارورز طبق طرح درس خود باید برای آشناییی با آن ها وشرکت در بعضی از برنامه ها کوشا باشد

مهم ترین شوراها،برنامه ها وفعالیت هایی که کارورز ضمن شرکت وهمکاری باید از آن ها گزارش تهیه کند عبارتند از:

۱.شورای عمومی مدرسه

۲.شورای معلمان

۳.انجمن اولیاءومربیان مدرسه

۴.شورای دانش آموزان

۵.مطالعه آیین نامه اجرایی مدرسه

۶.مطالعه آیین نامه امتحانات مدرسه

۷.مطالعه آیین نامه مالی مدرسه

۸.مطالعه آیین نامه انضباطی مدرسه

۹.مطالعه وظایف معاونان مدرسه

۱۰.مطالعه وظایف معلمان مدرسه

۱۱.مطالعه وظایف مربیان تربیتی مدرسه

۱۲.مطالعه وظایف مربیان ورزشی وتربیت بدنی

۱۳.مطالعه وظایف مشاوران مدرسه

۱۴.مطالعه وظایف کتابدارن،مسولان دیگر امور اداری

۱۵.شرکت در مراسم صبحگاهی

۱۶.مطالعه وضع زنگ تفریح دانش آموزان ونقش معاونان در این زمینه

۱۷.مطالعه برنامه آموزش خانواده وشرکت در جلسات  آموزش خانواده در مدرسه

۱۸.آشنایی با طرح ها وبرنامه های مدرسه

۱۹.شرکت در کلاس درس

۲۰.بررسی فرایند شناخت دانش آموزانم در مدرسه ومشکلات آنان و فنون و روش های کارکنان مدرسه

  د)مرحله ی فعالیت های میدانی

 امور برنامه ریزی ،سازمان دهی،رهبری،هماهنگی،نظارت وارزشیابی مدرسه از وظایف عمده ی هر مدیر آموزشی است وواگذار کردن آن به دانشجو نه ممکن ونه مصلحت است زیرا این امر مستلزم داشتن توانایی هاو مهارت های گوناگون است وبه تدریج در یک دانشجو شکل می گیرد .بنابراین بهتر است این مرحله به صورت موردی در فرایند مدیریت مدرسه صورت گیرد وکارورز در هرجا که ممکن است علاوه برمشارکت فعال خود،مستقلا طراحی واجرای برنامه ای را بر عهده بگیرد به نظر می رسد که فعالیت های زیر در افزایش مهارت ادانشجویان برای اداره امور کلاس ومدرسه مفید است.

۱.شرکت در شورای دانش آموزان مدرسه ،اعلام وظایف دانش آموزان در این زمینه

۲.بررسی صندوق پیشنهادهای مدرسه~با راهنمایی وزیر نظر مدیر مدرسه

۳.برنامه ریزی یک دوره از دوره های آموزش خانواده در مدرس،با راهنمایی مدیر مدرسه وفراهم کردن زمینه اجرای مدرسه

۴.برنامه ریزی برنامه درسی هفتگی مدرسه برای یک یا چند کلاس با نظر مدیر مدرسه

۵.برنامه ریزی برای برنامه امتحان آزمایشی با راهنمایی مدیر مدرسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر 1388ساعت 11:17  توسط شیما  | 

 

به منظور تقویت روحیه نظم پذیری و قانون گرایی در دانش آموزان ، شایسته است مدیران و عوامل اجرایی امتحانات ضمن اجرای صحیح و نظارت دقیق بر برگزاری امتحانات سعی نمایند که حتی المقدور از بروز هر گونه تخلف و بی نظمی در جلسه امتحانی جلوگیری شود . آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی برای برخورد با تخلفات احتمالی تدوین گردیده است . انتظار می رود مفاد آن به گونه ای اجرا شود که دانش آموزان متخلف را متنبه و سایر دانش آموزان را به انجام رفتارهای صحیح و رعایت مقررات تحصیلی تشویق نماید .ونظارت مستقیم بر اجرای امتحانات به طور صحیح بر عهده معاون آموزشی خانم الله وردی است که این کار را زیر نظر مدیر دبیرستان انجام می دهد همچنین در این مدرسه در پایان هر امتحان میان ترم وپایان ترم به دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند جوایزی از طرف مدیر مدرسه وبا همکاری آموزش وپرورش منطقه اهدا می شودو همچنین هیچ عذری برای ندادن امتحان پذیرفته نیست وهمه دانش آموزان موظفند که در همان روز برای دادن امتحان به دبیرستان بیایند حتی اگر دچار مشکلاتی مانند شکست پا،دست،سر و... باشند

 که امتحانات در دبيرستان طوبی در دو سطح منطقه اي برگزار مي گردد.

1- امتحانات منطقه اي: اين امتحانات در دو نوبت برگزار مي گردد، که سؤالات طرح شدة اين امتحانات در سطح کتاب درسي مي باشد.که سوالات توسط معلم درس مربوطه طرح می شود  در صورتي که دانش آموزي در دو درس نمرة کمتر از حدنصاب لازم کسب کند مشروط مي باشد و اخطار آموزشي دريافت مي کند.

2- امتحانات داخلي: اين امتحانات به صورت مستمر برگزار مي شود و در پايان هر دوره، مجموعه نمرات آن دوره به صورت کارنامة مجزا به دانش آموز ارايه مي شود و در صورتي که دانش آموز در بيش از دو درس در کارنامة داخلي، نمره اي کمتر از حد نصاب لازم کسب نمايد مشروط محسوب شده و يک اخطار آموزشي دريافت مي کند.
 

اما در این مدرسه نیز همانند سایر مدارس مقررات وضوابط امتحانی که در سایر مدارس اجرا می شود در این مدرسه نیز اجرا می شودکه این ضوابط عبارتند از:

ماده 1- چنانچه داوطلب آزاد یا دانش آموزی در امتحانات نهایی یا داخلی مدارس ، مرتکب تخلف شود ، برابر مفاد این آیین نامه و مندرجات جدول پیوست با وی رفتار خواهد شد .

ماده 2- اگر نمره درسی در امتحانات پایانی به علت تخلف صفر شود ، نمره صفر به عنوان نمره آن درس منظور و در کارنامه ثبت می گردد .

ماده 3- چنانچه پس از اعمال مفاد این آیین نامه ، نمرات کلیه دروس دانش آموز متخلف صفر شود ، نمره انضباط وی نیز در همان نوبت صفر خواهد شد .

ماده 4- مجازات دانش آموزان متخلف مدارس بزرگسالان و داوطلبان آزاد در امتحانات دوره ابتدایی و امتحانات داخلی دوره راهنمایی تحصیلی برابر مجازات متخلفین امتحانات نهایی دوره راهنمایی تحصیلی خواهد بود . مجازات متخلفین مذکور در امتحانات داخلی دوره متوسطه برابر مجازات امتحانات نهایی دوره متوسطه خواهد بود .

ماده 5- فردی که در امتحانات نهایی دوره متوسطه و امتحانات داخلی یا نهایی دوره متوسطه در یک نوبت امتحانی مرتکب تکرار تخلف شود ، امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل2 و از شرکت در امتحانات بقیه دروس محروم می گردد .

ماده 6- اگر به جای دانش آموز یا داوطلب اصلی فرد دیگری در جلسه امتحان شرکت نماید ، در صورتی که فرد مذکور  دانش آموز باشد ، کلیه امتحانات انجام شده  وی  در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس همان نوبت محروم می شود . در صورتی که دانش آموز نباشد مدیر مدرسه در امتحانات داخلی و رییس هیأت ممتحنه در امتحانات نهایی مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهد نمود . اداره آموزش و پرورش مکلف است فرد خاطی را به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی نماید

ماده 7- تخلف خواه زمان بر گزاری امتحان ، هنگام تصحیح ورقه و هر زمان دیگری که مشخص شود مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود .

   ماده 8- چنانچه فرد متخلف از امتحان نهایی نوبت بعدی سال سوم متوسطه محروم شده باشد تحویل پرونده و مدارک تحصیلی وی تا قبل از اتمام محرومیت مجاز نیست .

 تبصره – منظور از نوبت ، اولین فرصت امتحانی است که دانش آموز قبل از محرومیت مجاز به شرکت در آن بوده است .

ماده9- رسیدگی به تخلف در امتحانات داخلی به عهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی است .

نمونه ای از بخش نامه ای که در رابطه باآیین نامه امتحانات برای کلیه دبیرستان ها به خصوص دبیرستان طوبی از طریق آموزش وپرورش منطقه ۱۴ فرستاده شده است

ضوابط و شرايط برگزاري امتحانات بهمن ماه اعلام شد


شرايط و ضوابط برگزاري امتحانات خردادماه از سوي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام شد.
به گزراش ايلنا, براساس اعلام آموزش و پرورش شهر تهران استفاده از ماشين‌‏حساب ساده (4 عمل اصلي, جذر, درصد) در جلسه امتحان شاخه نظري و پيش‌‏دانشگاهي در دروس فيزيك, شيمي, رياضي و ... بلامانع است. همچنين در شاخه فني و حرفه‌‏اي و كاردانش همراه داشتن ماشين‌‏حساب تخصصي در امتحان نهايي مانعي ندارد.
زمان برگزاري امتحانات كلاس‌‏هاي اول و دوم متوسطه (دبيرستان‌‏ها و هنرستان‌‏ها) روزانه فني و حرفه‌‏اي و كاردانش و مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور مانند برنامه امتحانات نهايي كلاس سوم شاخه نظري شروع و خاتمه پذيرد.
در مورد دانش‌‏آموزان سال سوم دروس غيرنهايي استثنا است و برگزاري بعد از تاريخ فوق بلامانع است و مدارس بايد تاريخ برگزاري امتحانات را رعايت كند.
براساس اين گزارش, آن دسته از دانش‌‏آموزان دبيرستان‌‏هاي بزرگسالان كه متقاضي ادامه تحصيل در دبيرستان‌‏هاي روزانه هستند، بايد حتماً از دروس انتخابي نمره قبولي كسب كرده باشند و آن دسته از دانش‌‏آموزان دبيرستان‌‏هاي روزانه كه شرايط تحصيل در دبيرستان‌‏هاي روزانه از دست داده‌‏اند و براي ادامه تحصيل به دبيرستان‌‏هاي بزرگسالان مراجعه مي‌‏كنند، در صورت به حد نصاب نرسيدن نمره درس انتخابي در دوره روزانه بايد در دبيرستان بزرگسالان با توجه به تبصره يك ماده 42 درصد مذكور را انتخاب واحد كنند.
امتحان درس زبان‌‏هاي غيرانگليسي (فرانسه - آلماني) پايه اول و دوم متوسطه روز شنبه 30/2/86 ساعت 10:30 در آموزشگاه محل تحصيل دانش‌‏آموزان با سوالات هماهنگ كه توسط اين سازمان طراحي مي‌‏شود، برگزار خواهد شد. امتحان درس تعليمات ديني 3 و قرآن اديان الهي اقليت‌‏هاي ديني (زرتشتي, ارامنه, آشوري, كليمي) سال سوم رشته‌‏هاي نظري و فني و حرفه‌‏اي در تاريخ 1/3/86 همزمان با درس تعليمات ديني و قرآن 3 در حوزه‌‏هاي اجرا برگزار خواهد شد.
اين گزارش مي‌‏افزايد؛ براساس تبصره يك ماده 5 آيين‌‏نامه آموزشي بزرگسالان ارائه دروس كارگاهي آزمايشگاهي و عمليات ميداني شاخه فني و حرفه‌‏اي دوره بزرگسالان به صورت غيرحضوري است؛ اما موارد مذكور شامل دانش‌‏آموزان و داوطلبان آزاد بزرگسالان فني و حرفه‌‏اي نمي‌‏شود. به عبارت ديگر براي اين قبيل شركت‌‏كنندگان فقط نمره ورقه ملاك عمل است و همچنين امتحان تعليمات ديني و قرآن 3 سال سوم دانش‌‏آموزان روزانه و بزرگسالان و داوطلبان آزاد اقليت اديان الهي رشته‌‏هاي فني و حرفه‌‏اي به صورت نهايي در تاريخ 1/3/86 در حوزه‌‏هاي امتحاني نهايي برگزار خواهد شد.
بر اساس مواد 89 و 64 آيين‌‏نامه آموزشي دوره روزانه و ماده 64 آيين‌‏نامه آموزشي دوره روزانه و بزرگسالان غيبت غيرموجه در امتحان نهايي به منزله نمره "صفر" در آن امتحان خواهد بود.
در اين گزارش با اشاره به شرايط تغيير رشته دانش‌‏آموزان آمده است؛ آن دسته از دانش‌‏آموزان شاغل به تحصيل در سال دوم متوسطه كه متقاضي شركت در امتحان تغيير رشته هستند مي‌‏توانند در خردادماه در امتحان تعدادي از دروس و در شهريورماه در امتحان دروس باقي‌‏مانده شركت كنند و يا اينكه در خردادماه يا شهريورماه در امتحان تغيير رشته كليه دروس در يك نوبت براساس ضوابط مندرج در بندهاي 1-112 تا 7-112 آيين‌‏نامه آموزشي دوره روزانه شركت كنند و بزرگسالان براساس ماده 80 آيين‌‏نامه آموزشي دوره مذكور خواهد بود.
آن دسته از دانش‌‏آموزان سال دوم رشته علوم تجربي دوره روزانه كه متقاضي تغيير رشته به رشته رياضي فيزيك هستند، در صورتي‌‏كه دانش‌‏آموز از دروس پيش‌‏نياز فيزيك 2 و آزمايشگاه, شيمي 2 و آزمايشگاه, رياضي 2 و هندسه يك نمره قبولي كسب كرده باشد نياز به امتحان تغيير رشته ندارد و درس آمار و مدل‌‏سازي سال دوم رشته رياضي‌‏فيزيك را بايد در تابستان سال سوم بگذرانند.
اين گزارش با اشاره به اينكه امتحانات نيمسال دوم مراكز پيش‌‏دانشگاهي روزانه و بزرگسالان از روز شنبه 22 ارديبهشت‌‏ماه تا يكشنبه 19 خردادماه تا 5 تيرماه برگزار مي‌‏شود، مي‌‏افزايد: امتحان درس زبان‌‏هاي غيرانگليسي (فرانسه - آلماني) در نيمسال دوم روز پنج‌‏شنبه 20 ارديبهشت‌‏ماه و جبراني پنج‌‏شنبه 17 خردادماه 86 ساعت 10:30 صبح با سوالات هماهنگ كه توسط اين سازمان طراحي مي‌‏شود، در مركز پيش‌‏دانشگاهي محل تحصيل دانش‌‏آموزان برگزار مي‌‏شود و چنانچه آموزشگاهي قبل از تاريخ اعلام شده نسبت به برگزاري اقدام كند امتحان يا امتحانات برگزار شده لغو با مدير آموزشگاه برابر مقررات رفتار خواهد شد.
گفتني است؛ امتحانات پايه‌‏هاي اول, دوم و سوم ابتدايي در فاصله اول تا 6 خردادماه, امتحانات پايه چهارم و پنجم ابتدايي در فاصله اول تا 10 خردادماه و امتحانات اول و دوم راهنمايي در فاصله اول تا 23 خردادماه برگزار مي‌‏شود
امتحان درس جغرافي پايه اول و عربي دوم راهنمايي به صورت هماهنگ استاني برگزار مي‌‏شود.
گفتني است؛ در جلسه امتحانات همراه داشتن "تلفن همراه" و وسايل مشابه تخلف محسوب مي‌‏شوند.

 
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 16:12  توسط شیما  | 

 

 مشکلات

در زمینه اجرای کارورزی در دانشگاه ها برای دانشجویان مدیریت آموزشی مشکلاتی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

۱.مسولان دانشگاه به برنامه کارورزی  ودرس های عملی در دانشگاه ها ومراکز عملی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آن طور که باید اهمیت نمی دهند

۲.دانشجویان کارورزی را جدی نمی گیرند وخود را برای آن آماده نمی کنند

۳.در بیشتر دانشگاه ها ومراکز آموزشی بودجه لازم را برای کارورزی اختصاص نمی دهند

۴.در بسیاری از دانشگاه ها ستاد برنامه ریزی کارورزی با شرکت مراجع ذیر بط شورا به منظور سیاست گذاری همه جانبه برای اجرای این ،برنامه وجود ندارد

۵.ابزار لازم برای اجرای برنامه  کارورزی در دانشگاه وجود ندارد

۶.فضای کافی برای تشکیل کلاس های توجیهی وآماده کردن کارورزان وبررسی گزارش های آنان ،در دانشگاه ها وجود ندارد

۷.استادان راهنما در بعضی از دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی درمورد برنامه ریزی ونظارت بر اجرا وارزشیابی فعالیت های کارورزان هماهنگ عمل نمی کنند

۸.برنامه مصوب کارورزی بعضی از رشته ها از نظر اهداف،تعداد واحد،سرفصل فعالیت ومحل کارورزی ومنابع مورد استفاده جامع نیست

۹.مدیران مناطق آموزش وپرورش ،ومدیران وروسای مراکز راهنمایی ومشاوره با اهداف ،برنامه ها وسیاست های مصوب کارورزی دانشجویان آشنایی کافی ندارند زیرا ارتباط آنان با مسولان دانشگاه ،استادانراهنما نزدیک نیست

۱۰.حضور بعضی از دانشجویان کارورز در مدارس،وسازمان ها ،نامنظم است وگاهی موازین اخلاقی واداری را رعایت نمی کنند.

۱۱.منابع برای مطالعه دانشجویان، استادان، راهنما ومدیران مدارس در زمینه کارورزی واهداف برنامه ها وسیاست ها کافی نیست

۱۲.وسیله ایاب وذهاب جهت حضور استاد راهنما در مدارس وجود ندارد

۱۳.مقررات وضوابط برای انتخاب استادان راهنماوارزشیابی دانشجویان جامع نیست

۱۴.بین مسولان دانشگاه ،استادان راهنمابا مسولان مدارس توافق صورت نمی گیرد

۱۵.در مدارس با دانشجویان همکاری وبرخورد مناسبی صورت نمی گیرد

 مشکلات کارورزان در ایران

برخی از مشکلات کارورزی دانشجویان دانشگاه‌های ایران را می‌توان به دو بخش زیر تقسیم کرد: 
مشکلات ناشی از دانشگاه‌ها:
۱) عدم حضور استاد راهنما (یا سرپرست کارآموز) و عدم ارتباط وی در حین کارورزی.
۲) کمبود منابع اطلاعاتی، کمبود منابع موجود و عدم تشابه آنها، امکان کسب تجربه یکسان را برای دانشجویان هم رشته فراهم نمی‌کند لذا سطح یادگیری دانشجو متفاوت خواهد بود.
۳) نحوه ارزیابی کیفیت کارورزی در اکثر مراکز دانشگاهی به میزان فراگیری و افزایش دانش عملی دانشجو در طی دوره کارورزی توجه زیادی نمی‌شود و ارائه گزارش و دادن نمره بیشتر جنبه رفع تکلیف به خود گرفته است. 

 مشکلات‌ناشی‌از محیط ‌کار:

۱) پذیرش‌ اغلب ‌سازمان‌ها یا واحد‌های صنعتی بزرگ معمولاً از پذیرش‌دانشجو خودداری‌می‌کنند،یا شرایطی‌قائل‌می‌شوند که‌دانشجو ترجیح‌می‌دهد در سازمان‌ها و واحد‌های صنعتی کوچک‌تر به‌کارورزی بپردازد.
۲) نداشتن مسوول خاصی برای راهنمایی دانشجویان‌در سازمان‌ها یا واحد‌های صنعتی.
۳) برخوردار نبودن‌دانشجویان‌از امکانات‌رفاهی.
۴) سایرمشکلات مانند نبود انگیزه‌کافی‌در مدیران‌سازمان‌ها یا واحد‌های صنعتی و ناآشنایی با آنها

 راهکار های کاهش مشکلات کارورزی

۱.بررسی برنامه های کارورزی رشته های مختلف در سطح کاردانی ،کارشناس،کارشناسی ارشد به ویژه رشته های مدیریت آموزشی ،راهنمایی ومشاوره به منظور اصلاح وتکمیل آن توسط پژوهشگران ومراجع

۲.تالیف وانتشار منابع گوناگون در مورد اهمیت وضرورت کارورزی ،برنامه کارورزی در رشته های گوناگون در ایران وچند کشور جهان ودادن رهنمودهای لازم برای اجرای مطلوب آن در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ایران

۳.تشکیل شورا یاستاد برنامه ریزی کارورزی در همه مراکز عالی کشور با حضور مسولان به منظور فراهم کردن مینه اجرای این برنامه

۴.تخصیص بودجه لازم لازم وصرف به موقع آن در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ومراکز تربیت معلم برای برنامه کارورزی دانشجویان

۵.تاسیس مدارس ضمیمه مراکز تربیت معلم،مراکز آموزش عالی کشور به منظور حضور کارورزان در این مدارس واجرای برنامه خود به صورت میدانی

۶.برقراری همکاری همه جانبه وجلب مشارکت مدیران عالی ،میانی واجرایی وزارت آموزش وپرورش مراکز راهنمایی ومشاوره سازمان ها

۷.تهیه ابزار لازم برای اجرای برنامه کارورزی وقرار دادن آن ها در اختیار دانشجویان در آغاز برنامه

۸.استاد راهنما نمونه های مناسب وبا ارزش گزارش های کارورزی دانشجویان را در دانشگاه نگهداری کند تادر صورت نیاز به به دانشجویان کلاس های بعدی ارائه کند

۹.استاد راهنما پیشنهاد بدهد که از مقامات ومراجع موثر در برنامه ریزی واجرای مطلوب برنامه کارورزی تقدیر شود

۱۰.استاد راهنما از چگونگی اجرای برنامه کارورزی برای مقامات ذیر بط در دانشگاه واستفاده از آن ها در برنامه ریزی های بعدی ،گزارش تهیه کند

۱۱.استاد راهنما در طول برنامه کارورزی زمینه بازدید دانشجویان از مدارس موفق فراهم کند

۱۲.استاد راهنما از گزارش های کارورزی دانشجویان به مدیران مدارس،مشاوران وروسای ساز مان ها باز خورد بدهد

۱۳.استاد راهنما از دانشجویان در زمینه مشکلات اجرای برنامه ی کارورزی در مدارس ،وسازمان های ذیر بط نظر خواهی کند

۱۴.استاد راهنما از مدیران،مشاوران ومعلمان راهنما در زمینه مشکلات برنامه کارورزی وراه های بهسازی آن نظر خواهی کند

 ۱۵.استاد راهنما گزارش های هر مرحله از فعالیت های کارورزی دانشجویان را اصلاح کند،به راهنمایی آنان بپردازد ودر نهایت کارآنان را ارزشیابی کند

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 15:2  توسط شیما  | 

 

 دبیرستان دخترانه طوبی که از مدارس منطقه ۱۴ در اتوبان شهید محلاتی -عارف شمالی ودر نزدیکی مسجد خداداد ومدرسه راهنمایی دخترانه سمیه واقع است در سال ۱۳۷۶ساخته شده است ودر یک شیف روزانه خدمات آموزشی خود را به دانش آموزان ارایه می دهد  در شیف روزانه دانش آموزانی که سن قانونی دوره متوسطه رادارندبهره گیری از نیرو های انسانی متخصص و مشاوران مجرب و کار آزموده،استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی- فرهنگی مدرن از جمله ویژگی های این دبیرستان میباشددر حال حاضر دبیرستان شامل رشته های ریاضی-فیزیک ،علوم تجربی،علوم انسانی  می باشدو تعداد ۳۹۴ دانش آموز در پایه های اول،دوم،سوم مشغول به تحصیل می باشند 

برنامه های آموزشی دبیرستان:

۱) ساعات آموزشی حضور در دبیرستان : ساعت حضور دانش آموزان در دبیرستان 7:05 صبح و پایان آن ساعت 14 میباشد . پنجشنبه ها ساعت پایان کلاس ها 12:20 میباشد

۲)مراسم صبحگاهی:زنگ صبحگاهی در ساعت ۷:۱۵ دقیقه زده می شود ودانش آموزان به ترتیب کلاس ها در حیاط صف می شوند وهرروز نوبت اجرای برنامه صبحگاهی توسط یکی از کلاس ها است .هر روز نیز مدیر مدرسه وگاهی اوقات معاونین مدرسه در مراسم صبحگاهی با دانش آموزان صحبت می کنند واجرای مراسم صبحگاهی تحت نظر مربی تربیتی مدرسه خانم شیرزاد است

۳)حضور و غیاب: با توجه به اینکه حضور و غیاب دانش آموزان هر روز در ساعت اول کلاس وتوسط معلم زنگ اول انجام میگردد در صورت غیبت ،با والدین غائبین در هر روزتا ساعت ۹تماس گرفته میشود و جهت موجه نمودن غیبت به صورت حضوری تا 2 روز به آنان مهلت داده میشود حتی اگر گواهی پزشکی داشته باشندواگر غیبت آنها غیر موجه باشد در دفتر انضباطی دانش آموز مربوطه ثبت می شود واز نمره انضباطی آن ها نیم نمره کسر خواهد شد

۴)زنگ استراحت:زنگ استراحت دانش آموزان که شامل دو تک زنگ است که در هر ۴۵ دقیقه  ۱۵ دقیقه استراحت است که زنگ تفریح توسط معاونین مدرسه خانم سیدرضایی وخانم حسنی زده می شود ودر زنگ تفریح کلیه دانش آموزان موظف به رعایت نظم وقوانین مدرسه هستندودر صورت بی انضباطی به آن ها تذکر داده می شود ودر صورت عدم توجه در دفتر انضباطی آن ها ثبت می شود

۵)مراسم نماز :به علت فضای کوچک نماز خانه مدرسه نماز در مسجد خداداد که در نزدیکی مدرسه واقع است برگزار می شود که هر روز نوبت یک کلاس می باشد که همراه با مربی تربیتی خانم شیرزادبه مسجد می روند ودر صورت حضور دانش آموزان در مراسم نماز در دفتر انضباطی دانش آموزان مربوطه ثبت می شود

۶)|برگزاری مراسم اعیاد مذهبی:این فعالیت در مدرسه توسط مربی تربیتی خانم شیرزاد وبا نظر مدیر مدرسه خانم عابد صورت می گیرد که درمراسم جشن میلاد امام رضا وعید غدیر خم مدرسه برنامه زیبا وجالبی را ارا ئه داد

۷)کلاس های تقویتی: در چهارچوب برنامه روزانه و هفتگی گنجانده شده  و جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان می باشد که هدف از تشکیل کلاس های تقویتی بی نیازی دانش آموزان از شرکت در کلاس های خصوصی و فشرده در پایان سال میباشد و البته کمک به دروس مشکل شامل (ریاضی،زبان،شیمی و...)خواهد بود

۸)کلاس های خلاقیت :برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان از کلاس های فوق برنامه مانندحفظ قرآن، قصه نویسی،شعر،ادبیات داستانی ونمایشی و..استفاده می شود که هر روز یک معلم به دانش آموزان درس می دهدودر مورد هزینه کلاس ها از دانش آموزانی که عضو خانواده ایثارگر وشهدا هستند نیمی از هزینه،دانش آموزانی کهتحت پوشش کمیته امداد هستند به طور رایگان ودانش آموزان دیگر به طور قسطی هزینه گرفته می شود

۹)برگزاری مسابقات قرآنی وورزشی :که در این مسابقه افراد واجد شرایط شرکت می کنند که ابتدا این مسابقه در سطح مدرسه برگزار می شود وافراد پذیرفته شده به منطقه معرفی می شوند ومسابقه در سطح منطقه ای،استانی ،کشوری ارائه می شود

۱۰)برگزاری نمایشگاه کتاب:که در هفته کتابخوانی این نمایشگاه در کتابخانه مدرسه برگزار می شود وکتاب های موجود را با ۲۵٪درصد تخفیف به دانش آموزان فروخته می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر 1388ساعت 14:9  توسط شیما  | 

ای کاش حلال یاد تو ، مرا از ناخالصیهای وجودم (مثل غرور ، خودخواهی و...) جدا کند و ای کاش بتوانم به همه دنیا بگویم که تو زیباترین حقیقتی هستی که می‌توان به آن رسید. وجود نامتناهی تو در هر طیفی پیداست و آنچه که مولکولهای هستی را به هم پیوند می‌دهد، تنها به دلیل عشق پیوستن به توست. ای نور جاوید و ای منبع امید ، مرا از عشق پیوستن به خودت هیچگاه بی‌نیاز مکن

متصدی امور آزمایشگاه

مسول آزمایشگاه :خانم موسوی

میزان تحصیلات:کارشناس شیمی

میزان خدمت:۱۹سال است که در این دبیرستان است و۹سال دبیر شیمی و۱۰سال مسول آزمایشگاه است

وظایف:

شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي زير نظر مسؤول مربوط وظايف مشروحه ذيل را انجام مي دهد :‌

- رعايت تقوي و اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف مربوط.

- همكاري لازم با دبيران استفاده كننده از آزمايشگاه ها در رابطه با انجام آزمايش و تدريس علمي.

- تنظيم فهرست و صورت لوازم موجود در آزمايشگاهها.

- تنظيم صورت مواد مصرفي آزمايشگاه و مواد باقي مانده و احتمالاً موادي كه بايد خريداري شود.

- آماده نگه داشتن آزمايشگاه به طور دائم براي انجام آزمايش ها و دروس عملي.

- مراقبت و نگهداري از وسايل و مواد موجود در آزمايشگاه و انجام هرگونه اقدامات.

- جمع آوري و تنظيف وسايل و مرتب نمودن آنها پس از خاتمه هر جلسه تدريس عملي.

- آماده نمودن لوازم و وسايل لازم براي انجام آزمايش هاي مختلف براساس راهنمايي دبيران.

- پاسخگويي به سؤالات مراجعان در ارتباط با امور ذيربط.

- انجام ساير امور ارجاعي مربوط عنداللزوم.

 

نحوه بر خورد با دانش آموزان:

رابطه صمیمی با دانش آموزان برقرار می کند ودر همه فعالیت های آزمایشگاهی به دانش آموزان کمک می کند وتا حد امکان پاسخ گوی سوالات دانش آموزان است واز دانش آموزان می حواهد هنگامی که با دبیر مربوطه به آزمایشگاه می آیند مقررات آزمایشگاه را به خوبی رعایت کنند

نحوه فعالیت دانش آموزان در آزمایشگاه :

دانش آموزان سال های دوم وسوم زیاضی برای دروس فیزیک وشیمی،دانش آموزان سال های دوم وسوم تجربی برای دروس فیزیک،شیمی وزیست ،سال سوم انسانی از ماکت مغز واعصاب برای درس روانشناسی وسال اول برای دروس زیست،شیمی وفیزیک ار آرمایشگاه استفاده می کنند که آرمایش توسط دبیر مربوطه وگاهی توسط گروهی از دانش آموزان انجام می شود واگر دانش آموران به امکانات آزمایشگاه آسیب برسانند موظف به خرید آن وسیله یا پرداخت جریمه نقدی هستند

در این جا به بررسی موضوع چگالی در فیزیک سال اول دبیرستان می پردازیم :

چگونه چگالی را کشف کنیم؟
ساده‌ترین راه درک مفهوم چگالی این است که چند جور مایع مختلف را روی هم بریزید و بگذارید آرام بمانند. بعد از مدتی می‌بینید که لایه‌های مایع از هم جدا شده‌اند.
اگر قطره‌های درخشنده‌ای را که دستور ساختش را در همین صفحه داده‌ایم بسازید هم، همین نکته را می‌بینید؛ اینکه مایعات با ترتیب خاصی روی هم می‌ایستند و حتی اگر ترتیب روی‌هم‌ریختن‌شان را هم عوض کنید، باز هم شکل نهایی آنها تغییر نمی‌‌کند؛ مثلا همیشه آب زیر می‌ایستد، الکل روی آن و روغن روی هر دوی آنها.
چرا این اتفاق همیشه می‌افتد؟ پاسخ این سؤال در مولکول‌هایی است که آنها را ساخته‌اند. مولکول‌های سازنده آب و الکل - مثل همه مواد - از الکترون‌هایی با بار منفی و پروتون‌های مثبت تشکیل شده‌اند. اما آنها طوری آرایش یافته‌اند که یک طرف مولکول آنها بار مثبت‌تری دارد و طرف دیگر منفی‌تر است. به این مولکول‌ها، مولکول قطبی می‌گوییم.
در عوض، ذرات باردار درون مولکول روغن، توزیع کمابیش یکنواختی دارند و هیچ طرفشان با طرف دیگر فرق نمی‌کند. به این مولکول‌ها، غیرقطبی می‌گوییم. مولکول‌های قطبی دوست دارند با هم قاتی شوند؛ چون طرف منفی آنها جذب طرف مثبت مولکول بغلی می‌شود و برعکس.
برای همین آب و الکل خوب با هم مخلوط می‌شوند اما به روغن علاقه‌ای ندارند. پس مخلوط این مواد همیشه از هم جدا می‌شود اما آب و الکل با هم قاتی می‌شوند. مقدار چگالی مولکول‌ها هم به وزن مواد سازنده آنها ربط دارد و هم به نحوه کنارهم‌بودن آنها. اگر آزمایش آب شگفت‌انگیز را انجام بدهید، می‌بینید که آب گرم و سرد هم چگالی متفاوتی دارند.
وقتی آب را گرم می‌کنیم، مولکول‌های آن سریع‌تر حرکت می‌کنند و مدام به هم برخورد می‌کنند و به فضای بیشتری احتیاج دارند؛ پس در حجم یکسانی از آب گرم، مولکول‌های کمتری نسبت به آب سرد وجود دارد؛ این یعنی چگالی کمتر!
اضافه‌کردن مواد حل‌شونده مثل نمک به آب هم چگالی آنها را تغییر می‌دهد. اما این تغییر را خودتان کشف کنید؛ یک راهنمایی! توی آب دریاچه راحت‌تر شنا می‌کنید یا توی یک دریای شور؟

تصاویری از امکانات آزمایشگاه

چگالی

دستگاه چگالی

چگالی سنج

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر 1388ساعت 17:20  توسط شیما  |